Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) На добър час, приятелю и другарю Ян!

На добър час, приятелю и другарю Ян!

Днес е пос­лед­ният ден от успеш­ния дип­ломатически ман­дат на пър­вия сек­ретар на Посол­с­т­вото на Китайс­ката народна репуб­лика в Репуб­лика Бъл­гария г-н Ян Сюи.

Дип­ломат с отлични пер­с­пек­тиви, добър поз­навач на бъл­гар­с­кия език и кул­тура, иск­рен радетел на друж­бата и приятел­с­т­вото между нашите народи и дър­жави, Ян Сюи е и приятел на жур­налис­тите от в. ЗЕМЯ, в. „Китай днес” и в. „Русия днес”.

Желаем му много здраве, професионални успехи и къс­мет. Вяр­ваме, че и в бъдеще ще отдава силите си за раз­витието на българо-китайското приятел­с­тво и стратегическо пар­т­ньор­с­тво!

На добър час! До нови срещи!

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...