Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравният министър се зарече: Няма да има прошка за абсолютно никого

Здравният министър се зарече: Няма да има прошка за абсолютно никого

Здравният министър се зарече: Няма да има прошка за абсолютно никого

Ако тол­кова нямаме лекари, ще вляза в пар­ламента да призова депутатите, да съб­лекат кос­тюмите си и да влезем да лекуваме заразените пациенти, заяви проф. Ангелов

От събота вечер на територията на София проб­лем с бол­нич­ните легла няма, увери пред Би Ти Ви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. Той не може да въз­п­риеме факта, че в положение, в което има заповед на здрав­ния минис­тър за спиране на плановите операции, в същото време бол­ниците да нямат въз­мож­ност да раз­к­рият допъл­нителни легла, комен­тира Нюз.бг. Няма да има прошка за абсолютно никого. След като има свободни легла, няма планови пациенти и операции, трябва да се раз­к­риват мак­симален брой легла, категоричен беше проф. Ангелов. Не може бол­ниците да обяс­няват, че щом няма планова дей­ност, да не раз­к­риват легла за коронавируса. Не може в една бол­ница, когато няма планова дей­ност, да няма желаещи да се включат в лечението на пациенти, заразени с коронавирус, недоумява здрав­ният минис­тър. Проф. Ангелов изтъкна, че страхът не може да ни води във взимането на решения. В големите лечебни заведения да каз­ват, че няма желаещи да се включат в лечението на COVID, остава нераз­бираемо за мен. Трябва да се вкара законова промяна, че щом като са полагали Хипок­ратовата клетва, трябва да я изпъл­няват. Не може някои да се счита за галеник и да каже, че няма да влезе в лечеб­ното заведение. Ако тол­кова нямаме лекари, аз ще вляза в пар­ламента да призова бъл­гар­с­ките депутати, да си съб­лекат кос­тюмите и да влезем да лекуваме заразените пациенти, изтъкна той.

Професорът почерта, че ако сегаш­ните мерки се спаз­ват от всички, нещата ще си дой­дат на мяс­тото. Нали уж един­с­т­вото прави силата, къде е тази сила в момента? Не може в една дис­котека да се пуши нар­гиле, да се заобикалят правилата и да се казва, че няма коронавирус, ядоса се минис­търът. Здрав­ният минис­тър даде да се раз­бере, че има кон­т­рол върху здрав­ната сис­тема и увери, че щом се завърне на работа в понедел­ник, ще извърши проверки във всички лечебни заведения в София. Щом има бол­ница за активно лечение и има заповед на здрав­ния минис­тър за 10% от лечеб­ното заведение за COVID-19, това трябва да бъде факт, нас­тоя Ангелов. Не е време да праз­нуваме и да ходим по молове, рес­торанти, по почивки. Натис­кът върху сис­темата е огромен, но ако въл­ната е огромна и се увеличава като снежна топка слизаща от планината, няма да можем да я овладеем, предуп­реди здрав­ният минис­тър. Проф. Ангелов посочи, че който нарушава правилата на здрав­ния минис­тър, значи не е за тази сис­тема. Не мога да се съг­лася, че ще има нераз­б­рал дирек­тор, който си прави свои правила, ядоса се той. Проверка на Чет­върта град­ска бол­ница в София ще бъде нап­равена и тя ще докаже, че няма никакви нарушения. Правилата са еднакви за всички и те ще се спаз­ват. Не може някой да чака в линей­ката, а трябва да му се правят изс­лед­вания, снимка, преценка на със­тоянието му и ако е за бол­ница, ще бъде нас­танен, обясни здрав­ният минис­тър. Екипите на Спешна помощ са осигурени, увери Ангелов и отчете, че само в петък са извър­шени 414 повик­вания, а в събота — над 200. Ситуацията е нап­рег­ната, имаме нужда от още линейки, призна здрав­ният минис­тър.

Той не може да приеме, че по телефона трябва да бъде лекуван пациент и да му се дава терапия. По отношение на бър­зите тес­тове започва организация за отпус­кане на сред­с­тва в Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ. Национал­ният цен­тър за заразни и паразитни болести ни дават инфор­мация, че бър­зите тес­тове не могат да бъдат алтер­натива на ПСР тес­товете, пот­върди минис­тър Ангелов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...