Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Висока медийна награда за Георги Готев в Деня на народните будители

Висока медийна награда за Георги Готев в Деня на народните будители

Висока медийна награда за Георги Готев в Деня на народните будители

Съюзът на бъл­гар­с­ките жур­налисти удос­тои нашият колега и голям приятел на в. ЗЕМЯ, издателят на EUROACTIV Бъл­гария и един от водещите европейски политически наб­людатели и поз­навач на процесите в Европейс­кия съюз и европейс­ките инс­титуции Георги Готев с прес­тижна наг­рада. Във Фейс­бук той написа: „Благодаря на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти, че днес, в Деня на народ­ните будители, ме удос­тои с наг­радата за бъл­гар­ска медия в чуж­бина. Много съм благодарен на СБЖ за нашето сът­руд­ничес­тво. През април 2019 г. СБЖ беше мяс­тото, където обявих плановете си да съз­дам EURACTIV Бъл­гария, като бъл­гароезична медия, част от европейс­ката мрежа на Юрак­тив. Днес EURACTIV Бъл­гария завоюва позиции на бъл­гар­с­ката медийна сцена, като искам да изтъкна приноса на екипа ни. Всички колеги зас­лужават наг­радата наравно с мен”, написа Георги Готев.

ЗЕМЯ чес­тити високото отличие на Георги Готев. Желаем му здраве и дръз­новение в защитата на благород­ната кауза да търси истината и да отс­тоява свобод­ното слово. Вяр­ваме, че неговият баща, големият бъл­гар­ски жур­налист и дъл­гогодишен главен редак­тор на ЗЕМЯ Горан Готев щеше да бъде изк­лючително горд от успеха на Георги Готев!

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие