Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съветът по земеделие към БСП: Нужни са спешни мерки за възстановяване на българската гора

Съветът по земеделие към БСП: Нужни са спешни мерки за възстановяване на българската гора

Съветът по земеделие към БСП: Нужни са спешни мерки за възстановяване на българската гора

Средствата за помощи в земеделието са недостатъчни и не могат да обхванат всички засегнати

В бюджета за 2021г., пред­ложен от управ­ляващите в сек­тор Земеделие не се наб­людава положителна промяна, особено в сегаш­ната кризисна обс­тановка“. Мнението е Свилен Атанасов, пред­седател на Съвета по земеделие, храни и гори към Национал­ния съвет на БСП.

И този Съвет започна своето фун­к­циониране, а на пър­вото му заседание бе нап­равена кон­с­татацията, че за поредна година при управ­лението на Борисов отделените сред­с­тва за помощи в земеделието са недос­татъчни и не могат да обх­ванат всички засег­нати.

Съветът по земеделие, храни и гори към Национал­ния съвет на БСП е един от 17-те, новос­фор­мирани съвети по инициатива на лидера на БСП Кор­нелия Нинова, които имат за цел да наб­людават и анализират работата на минис­тер­с­т­вата в бъл­гар­с­кото правител­с­тво и да я коригират с пред­ложения и политики в полза на хората.

Членовете на Съвета по земеделие акцен­тираха по време на пилот­ното си заседание и върху крайно недос­татъч­ните сред­с­тва, отпус­нати за съх­раняване и залесяване на горите. „С оглед на безог­лед­ната сеч през 11 годиш­ното управ­ление на Борисов, и все по-честите гор­ски пожари, бъл­гар­с­ката гора става все по-малка. Затова е нужно въз­с­тановяването й, за което правител­с­т­вото без­дейс­тва”, посочи пред­седателят.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие