Президентски съветник е незаконно арестуван, реши съдът

Президентски съветник е незаконно арестуван, реши съдът

Съвет­никът по отб­раната на дър­жав­ния глава Илия Милушев е бил незаконно арес­туван при прокурор­с­ката акция в президен­т­с­т­вото през юли. Това е пос­тановил Софийс­кият районен съд, пред който е обжал­вана заповедта за 24-часовото му задър­жане, съобщи „ДеФакто“. Милушев бе задър­жан на 9 юли, след като прокурори и служители на Бюрото за защита на свидетели нах­луха в президен­т­с­т­вото, за да претър­с­ват и иззем­ват доказател­с­тва. По-късно глав­ният прокурор Иван Гешев се пох­вали, че дейс­т­вията им били одоб­рени не от един, а от двама раз­лични съдии от специализирания и от воен­ния съд.

Акцията в президен­т­с­т­вото бе един от катализаторите за масовите антип­равител­с­т­вени протести през лятото. След ареста Милушев бе обвинен като под­будител на длъж­нос­тно прес­тъп­ление. Раз­с­лед­ващите твър­дят, че той е под­будил бивш служител на разуз­наването да му предаде сек­ретни документи, чрез които тряб­вало да се нав­реди на шефа на разуз­наването.

Арес­тът на Милушев е незаконен, той е извър­шен от полицията по устно раз­пореж­дане на прокурор, се посочва в съдеб­ното решение. Не е имало данни президен­т­с­кият съвет­ник да е съп­ричас­тен към припис­ваното му прес­тъп­ление. Още повече преди задър­жането му е раз­пит­ван във връзка със същото раз­с­лед­ване и винаги се е явявал. B зaпoвeдтa тpябвa дa e пocoчeнo нe caмo пpaв­нoтo ocнoвaниe, нo и ĸoнĸpeтни фaĸтичecĸи oбcтoятeлcтвa. B cлyчaя в oбжaл­вaнaтa зaпoвeд липcвaт oбeĸтивиpaни ĸaĸвитo и дa билo фaĸти и oбcтoятeлcтвa зa нaличиeтo нa ĸoнĸpeтни и oбeĸтивни дaнни, coчeщи нa oбocнoвaнo пpeд­пoлoжeниe, чe лицeтo, cпpямo ĸoeтo e пocтaнoвeнo зaдъpжaнeтo, e извъpшилo или e cъпpичacтнo ĸъм извъpш­вaнeтo нa пpecтъп­лeниe, се посочва в съдеб­ното решение. То не е окон­чателно и може да бъде обжал­вано.