Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина световноизвестният кардиохирург проф. Александър Чирков

Почина световноизвестният кардиохирург проф. Александър Чирков

Почина световноизвестният кардиохирург проф. Александър Чирков

Отиде си светилото в кар­диологията проф. Алек­сан­дър Чир­ков. Лекарят почина на 82 години. Това пот­вър­диха за NOVA негови близки.

Проф. Чир­ков е роден в Лом на 27 януари 1938 г. Завър­шва Вис­шия медицин­ски инс­титут в София през 1962 г.

Заминава през 1966 г. за Западен Бер­лин, където специализира при извес­т­ния кар­диохирург проф. Бюх­лер. Остава там като лекар в Универ­ситет­с­ката бол­ница, после се прех­върля в Западна Гер­мания – в универ­ситета във Фран­к­фурт на Майн и в универ­ситета във Фрай­бург, където е професор от 1981 г.

През 1984 г. се зав­ръща в Бъл­гария, поканен от акад. Атанас Малеев, рек­тор на Медицин­с­ката академия и първи заместник-министър на здравеопаз­ването. Извър­шва пър­вата сър­дечна тран­с­п­лан­тация в Бъл­гария и на Бал­каните през 1986 г. Рецепиен­тът е 11-годишно момче. В интер­вюта, които дава в по-късни години, той не крие зас­лугата за неговото връщане и за реализацията на този огромен медицин­ски пробив на дър­жав­ничес­ките качес­тва и инициативата на Люд­мила Жив­кова, Тодор Жив­ков, Георги Йор­данов и други дър­жавни дейци на тогавашна Бъл­гария.

Професорът печели световна популяр­ност и приз­нател­ност за професионализма си в сферата на сър­деч­ните болести, операции и тран­с­п­лан­тации.

Той е двигателят за съз­даването на УМБАЛ “Св. Екатерина“ като водеща кар­диологична бол­ница в страната. И дълги години я ръководи.

През 2013 г. екипът на бол­ница “Сити Клиник“ кръщава Клиниката по кар­диохирур­гия на негово име. Сред най-известните му ученици е кар­диохирур­гът проф. Иво Пет­ров.

За бъл­гар­с­ките кар­диолози проф. Чир­ков е човекът, положил основите на модер­ната кар­диология и кар­диохирур­гия, обучил редица лекари, които и до днес продъл­жават делото му и утвър­ж­дават високото европейско ниво на лечение на сърдечно-съдовите заболявания в Бъл­гария.

Избиран е за депутат в Сед­мото ВНС.

Именитият кар­диохирург си отиде в Деня на Св. Екатерина, светицата чието име носи бол­ницата, съз­дадена от него, припомни „Епицен­тър”.

Пок­лон пред паметта на големия лекар и общес­т­веник!

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие