Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Глав­ният прокурор Иван Гешев и ръковод­с­т­вото на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария (ПРБ) привет­с­т­ват инициативата на Асоциацията на прокурорите и на Камара на следователите за пос­тавяне на бюст-паметник на американ­с­кия президент Удроу Уил­сън в София в знак на приз­нател­ност на бъл­гар­с­кия народ към неговите зас­луги за запаз­ване на национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на страната ни. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата.

Прокуратурата се надява инициативата на двете професионални организации на магис­т­ратите да получи широка общес­т­вена и инс­титуционална под­к­репа.

Това ще бъде знак, че бъл­гар­с­кият народ знае и помни делото на Удроу Уил­сън, който освен със забележител­ните си дип­ломатически пос­тижения, си е завоювал място в историята като блес­тящ док­тор по история, човек с модерно и хуманно мис­лене и борец за мир.

Идеята на прокурорите и следователите е под­к­репена и от проф. Анд­рей Пан­тев.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие