Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредно средство за усвояване на финанси, изтъкна държавният глава

Не след дълго ще имаме правител­с­тво, което ще работи в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, а не на определени кръгове. Това заяви президен­тът Румен Радев при пред­с­тавянето на проекти за модер­низация на Бъл­гария и за проз­рачно и ефек­тивно управ­ление.

Пред­ложенията на президен­т­с­ката инс­титуция са нап­равени в рам­ките на пред­видения срок за общес­т­вени кон­сул­тации по Проекта на План за въз­с­тановяване и устой­чивост на Репуб­лика Бъл­гария.

Президен­тът допълни: „Ако искаме този под­ход да успее трябва да имаме ясни прин­ципи и цели, които да водят към ефек­тивно и ефикасно изпол­з­ване на финан­совите инс­т­рументи. Ако природата, въз­духът и водата са грижа на правител­с­т­вото, ако искаме да обуз­даем строител­с­т­вото по дюни и планини, ако искаме да обуз­даем вар­вар­с­ката сеч – не само правител­с­т­вото, а и граж­дан­с­кото общес­тво трябва да имат тех­нологични инс­т­рументи за наб­людение”, смята президен­тът.

Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост не трябва да се прев­ръща в поредно сред­с­тво за усвояване на финанси чрез саниране, строител­с­тво и покупки, каза Радев, цитиран от Аген­ция „Фокус“.

“Ако не се смени моделът на управ­ление и не засилим граж­дан­с­кия кон­т­рол над работата на правител­с­т­вото, как­вито и сред­с­тва да се отпус­кат, няма да успеем да модер­низираме и рефор­мираме Бъл­гария, няма да успеем да реализираме нито една политика. Днеш­ният план на Президен­т­с­т­вото се опитва да нап­рави точно това — да пред­с­тави стъпки за модер­низация и проз­рачно управ­ление на Бъл­гария,“ каза още президен­тът. 

“Ако искаме Бъл­гария да стане индус­т­риална и модерна дър­жава, образованието трябва да стане стратегическа национална цел и говоря не само за образованието в училище. Ако искаме да бъдем кон­курен­т­нос­пособни за бъдещето, ние трябва мак­симално бързо да пред­п­рием стъпки за мак­симално качес­т­вено образование. Трябва да инвес­тираме в новите тех­нологии. Всички тези стъпки са залег­нали в нашите проекти“, каза още Радев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие