Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Властите отчетоха “крехки признаци“, че епидемията отслабва

Властите отчетоха “крехки признаци“, че епидемията отслабва

Властите отчетоха “крехки признаци“, че епидемията отслабва

Здрав­ните власти отчетоха първи крехки приз­наци, че епидемията започва да отс­лабва по време на редов­ния си брифинг вчера.

За пос­лед­ните 7 дни озд­равелите от COVID-19 инфек­ция у нас са 16 872 души, а само за тази сед­мица те са 11 405. Тези числа са надеж­дата в бит­ката, която продъл­жава да указва натиск върху здрав­ната сис­темата, каза здрав­ният минис­тър, цитиран от Медияпул.

По показателя 14-дневна заболеваемост Бъл­гария е на 9-о място в Европейс­кия съюз с 554 на 100 000 заболели. На Бал­каните сме на трето място, заяви проф. Тодор Кан­тар­джиев, дирек­тор на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести. По отношение на 14-дневната смър­т­ност Бъл­гария е с показател 27,5 на 100 000 население — на 2-ро място в ЕС и Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво. Но хубавото в цялата работа е, че в момента в нашата страна се бележи през пос­лед­ните 10 дни слаба, крехка тен­ден­ция за намаляване на общия брой на случаите, което в никаква степен не бива да намали нашата бдител­ност и да нап­рави така, че нещата да тръг­нат в обратна посока, заяви Кан­тар­джиев. Много е крехка кривата на намаляване на заболеваемостта и е много рано да правим как­вито и да било изводи за пос­тигане на успех. Остават ни 10 дни до 21 декем­ври, в които трябва заедно да пос­тиг­нем успеха, за който говорим при въвеж­дането на мер­ките, каза от своя страна Ангелов.

Той отчете, че 52% от лег­лата за пациенти с неус­лож­нени форми на коронавирус са заети. Заетостта на интен­зив­ните легла е 42%. Вчера в страната бяха отчетени 3328 нови случая на коронавирус за пос­лед­ните 24 часа, докато броят излекуваните е 3050.

Нап­равени са 8578 PCR теста, което означава, че заразените са 38,7% от тес­т­ваните. Така общият брой на заразените с коронавирус от началото на пан­демията у нас вече е 171 493, от които активни са 94 132. Броят на излекуваните е 72 078. На лечение в бол­ниците засега са 6998 души, от които 544 в интен­зивни отделения. Починалите лица с доказана коронавирусна инфек­ция са общо 5283, като 127 са смър­т­ните от пос­лед­ните 24 часа. Продъл­жава да се увеличава броят на заразения медицин­ски пер­сонал и той вече дос­тига 7445 души от началото на пан­демията. От тях 2516 са лекари, а 2420 — медицин­ски сес­три. Актив­ните случаи на медици към момента са 3590, от които на домашно лечение са 3362, в лечебни заведения са 228, в интен­зивни струк­тури са 27. Натис­кът е огромен. Според едни мер­ките са либерални, според други — не, а трети не вяр­ват в същес­т­вуването на вируса, предуп­реди здрав­ният минис­тър. Ангелов припомни, че вирусът изненадва всички прог­нози и “всички сбър­каха“.

Пред­паз­вам се от категорични мнения, заяви минис­търът. Следим всяка една тен­ден­ция, в Бъл­гария, в и извън Европейс­кия съюз. Ситуацията е много динамична, тя изис­ква едно над­лъг­ване с вируса, така че да го победим. Надеж­дата идва с вак­сините, заяви още Ангелов, цитиран от Медияпул.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...