Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Целите ни са изборна победа, нов кабинет и изход от кризата

Социалист: Целите ни са изборна победа, нов кабинет и изход от кризата

Целите на БСП през 2021 г. са спечел­ване на изборите, внимателен избор на коалиционна политика и със­тавяне на кабинет за изваж­дане на Бъл­гария от кризата. Това каза в интервю за Аген­ция „Фокус“ народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Гьоков. „БСП си пос­тавя целта да спечели изборите. Не се съм­нявам, че ще я изпъл­ним. Печелейки изборите, БСП ще се озове в още по-трудна ситуация. Трябва да сме наив­ници да си мис­лим, че някой в след­ващите 10 и 20 години би могъл да спечели абсолютно мнозин­с­тво и да със­тави самос­тоятелно правител­с­тво. Тогава за мен идва другото притес­нение, че БСП е един­с­т­вената пар­тия в лявото прос­т­ран­с­тво, която ще бъде в след­ващия пар­ламент. Дай Боже да има и други такива, но не виж­дам кои. Тогава ще трябва да се със­тавя правител­с­тво с някоя дяс­ноцен­т­рис­тка пар­тия, които имат в своите прог­рами залег­нали виж­данията за управ­лението на страната. Трябва внимателно да се под­хожда и да се види ком­п­ромисите, които може да нап­рави БСП“, комен­тира депутатът. Според него има няколко неща, от които не бива по никой начин да се отс­тъпва. Той поясни, че става въп­рос за коалиция с хора, които заявяват ясно и категорично отношението си към сегаш­ния модел на управ­ление на страната. „От друга страна социал­ната страна в живота на бъл­гарите. В никакъв случай не е за пренеб­рег­ване, че Бъл­гария е най-бедната страна в Европа. Трябва да се прави нещо за бъл­гарите и те да излязат от това положение. Това ще е втората основна посока, в която ще се търси кон­сен­сус. Раз­бира се, има и други такива проб­леми в страната като демог­раф­с­ката криза, която е почти неп­реодолима към момента. Това е заради нераз­бирането на управ­ляващите на тази криза“, каза още Георги Гьоков.

Той посочи, че ГЕРБ предиз­борно раз­дават много пари и то европейски за сметка на бъл­гар­с­ките граж­дани и по този начин се опит­ват да печелят доверието им. „Мисля, че бъл­гар­с­кият народ не е глупав и той раз­бира за какво става въп­рос. Един­с­т­вената алтер­натива, която виж­дам, а хората, с които съм раз­говарял, е БСП. Явяват се някакви други пар­тии, по-скоро популис­тки, временни и конюн­к­турно съз­дадени след недовол­с­т­вото на управ­лението. Те се мъчат да яхнат това недовол­с­тво и недоверие към управ­ляващите. Мисля си, че бъл­гар­с­кият народ е зрял след 30 и повече години демок­ратични избори и може да раз­личава популизма от истин­с­ката алтер­натива“, изтъкна депутатът.

Той посочи, че БСП е готова винаги за избори. По думите му една пар­тия е съз­дадена за това, а именно да учас­тва в политичес­кия живот и да се бори на изборите за добра позиция и за тях­ното спечел­ване. „Преди две години нап­равихме нашата „Визия за Бъл­гария“. В него посочихме основ­ните посоки, в които ще се движим. Така че нямаме проб­лем от прог­рамна гледна точка, от гледна точка на под­гот­вени кадри, които да се явят на изборите“, заяви Георги Гьоков

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...