Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

Изпъл­нител­ното бюро на БСП ще пред­ложи на НС на БСП Георги Гер­гов да бъде изк­лючен от БСП. Това се случи след приемане на док­лада на работ­ната група, оглавена от Крис­тиан Вигенин, съз­дадена по повод противоус­тав­ното свик­ване на заседание на Облас­т­ния съвет в Плов­див, чийто пред­седател е Гер­гов, съобщи прес­цен­търа на БСП. Сред мотивите са грубо нарушаване на уставни норми, касаещи задъл­женията на пар­тий­ните членове. С поведението си Гер­гов уронва прес­тижа на пар­тията, не работи за осигуряване на общес­т­вена под­к­репа на политиката й и за утвър­ж­даване на доб­рото й име. Съз­дадената работна група проведе срещи с Бюрата на общин­с­ките и район­ните пар­тийни организации в Плов­див и областта, на които бе обсъдено със­тоянието на организациите, тен­ден­циите в със­тава им, резул­татите от проведените в пос­лед­ните години избори. Обсъдиха се и взаимодейс­т­вието на Облас­т­ния съвет с пар­тий­ните организации, както и отношението към нередовно проведеното заседание на Облас­т­ния съвет.

Работ­ната група се срещна с пред­седатели на пар­тийни организации и редови социалисти, които пред­с­тавиха своята гледна точка за дей­ността на пар­тий­ното ръковод­с­тво там и ролята и авторитета на БСП в съот­вет­ните общини. Бяха проведени и срещи с пред­с­тавители на свалените от регис­т­рация дис­кусионни клубове в Плов­див “Георги Кир­ков“ и “Лява автен­тич­ност“. Работ­ната група се запозна и с пос­тъпилите в Национал­ния съвет и ОПКК сиг­нали и писма в пос­лед­ните години. Пред­с­тои НС на БСП да се произ­несе по пред­ложението на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, прието на 05.01. 2021 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...