Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Доц. Чорбанов: Машинното гласуване би осигурило безопасна среда на изборите

Доц. Чорбанов: Машинното гласуване би осигурило безопасна среда на изборите

Доц. Чорбанов: Машинното гласуване би осигурило безопасна среда на изборите

Към момента под­к­репата за бъл­гар­с­ката вак­сина срещу COVID-19 е утопия, дър­жавата не проявява интерес към нашите екс­перименти. Това каза за предаването „Добър ден, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ проф. Анд­рей Чор­банов, дирек­тор на депар­тамент „Имунология“ в Инс­титута по мик­робиология на БАН.

Факт е, че до момента абсолютно никой от дър­жавата не е проявил интерес какво се случва с нашите екс­перименти, на какъв етап са. Интересуват се медии, неп­равител­с­т­вени организации, дори час­тни лица от биз­неса проявяват интерес, но не и от дър­жав­ните органи“, обясни той. 

Проф. Анд­рей Чор­банов припомни, че преди 25 години Бъл­гария произ­веж­даше 8090% от вак­сините за страната, а в момента е точно обрат­ното. Вак­синоп­роиз­вод­с­т­вото е абсолютен ком­понент на национал­ната сигур­ност, добави той.

С учас­тието на машин­ното гласуване би могло да се организира доста безопасна среда за пред­с­тоящите избори, комен­тира проф. Чор­банов.

От друга страна трябва да се помисли относно правилата, касаещи най-вече каран­тинирането – доколко тези хора ще могат и имат право да гласуват. Няма как те да бъдат ограничени, поне кон­с­титуционно. Изобщо има въз­мож­ности и начини това да се осъщес­тви“, обясни той.

Според проф. Анд­рей Чор­банов много от пуб­лич­ните места далеч не са тол­кова опасни, кол­кото се пред­с­тавят.

Ако продъл­жаваме с това темпо, след 5 години всички желаещи ще бъдат вак­синирани, каза още проф. Чор­банов. Според него логис­тиката е най-големият проб­лем в нашите геог­раф­ски ширини.

Можете да раз­карате 1000 вак­сини из страната с един мик­робус за крен­вирши, но когато става дума да бъдат имунизирани всеки ден по 10 000 души става малко по-различно, особено в мал­ките цен­т­рове и населени места.

Нека да не заб­равяме, че и много скоро след вак­синирането на пър­вите хора, дър­жавата вече ще трябва да вак­синира не по 10 000 нап­ример, а по 20 000 на ден, защото ще реимунизациите. За нищо на света не трябва да се заобикалят правилата и реимунизацията трябва да си извърши в оказаните срокове. Тогава може да се каже дали вак­сината е ефикасна, или не“, обясни той.

Според проф. Анд­рей Чор­банов каз­вайки, че вак­синираните трябва да спаз­ват мер­ките, самите власти явно се съм­няват в ефикас­ността на вак­сината, добави той.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...