Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов открил укреплението на свлачището към Рилския манастир, без то да има акт 15

Борисов открил укреплението на свлачището към Рилския манастир, без то да има акт 15

Борисов открил укреплението на свлачището към Рилския манастир, без то да има акт 15

След като преди ден свлачището по пътя за Рил­с­кия манас­тир се срина за пореден път, въп­реки тъкмо нап­равения ремонт на укреп­лението му, повече под­роб­ности по случая даде зам.-министърът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков. Той по прин­цип е медий­ното лице на ресор­ното ведом­с­тво, а неговата шефка — Петя Аврамова, избягва да се появява, съобщи Клуб Зет. Според Нан­ков по укреп­лението има да се извър­ш­ват още дей­ности, не е минала приемателна комисия, нито пък има акт 15. Тоест всичко е в етап на продъл­жаване на строител­ните дей­ности. Това обаче е, меко казано, странно, защото бук­вално преди по-малко от две сед­мици лично премиерът Борисов заедно с Нан­ков отк­риха укреп­лението и го обявиха за свър­шена работа. Само по себе си това не би било проб­лем, стига да не бе пред­с­тавено на пуб­ликата като “свър­шена работа“. Борисов дори написа в соб­с­т­вения си фейс­бук профил, че “с близо 6 млн. лв. бе завър­шено укреп­ването на срутището по пътя за светата обител“. Изпол­з­ваното минало време в изречението пред­полага, че всички дей­ности са били вече прик­лючили. Оказва се, че това въобще не е вярно. Самото обяс­нение за ситуацията е във времето. Според АПИ “преов­лаж­няването“ на скатовете по трасето са активизирали поредица от свлачищни процеси. Пътят пък ще остане зат­ворен още няколко дни, докато се изчисти. Извър­шените укрепителни дейс­т­вия до този момент пък били предот­в­ратили по-големи щети по пътя. Нан­ков пот­върди, че цената на укреп­лението е 6 млн. лв., но обясни, че те още не били изп­латени и фир­мата изпъл­нителка ще е отговорна за почис­т­ването на пътя и отс­т­раняването на щетите.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие