Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Половин България под вода

Половин България под вода

Идват 5 поредни ледени дни, в неделя -15°C, предупреди климатологът проф. Георги Рачев, зимата не се завръща, а идва

Десетки села и градове в Западна Бъл­гария все още са в плен на вод­ната стихия. Хората там и екипите на пожар­ната са в над­п­ревара с времето, за да успеят да отвод­нят засег­натите къщи преди ряз­кото зас­тудяване, което ще нас­тъпи след два дни, предуп­реди „Нова телевизия”. Сил­ните валежи се мес­тят на изток и обилен сняг зат­руд­нява движението по староп­ланин­с­ките проходи. Хаин­боаз вече е зат­ворен, сложна е ситуацията и на Шипка. В село Петърч са навод­нени 50 къщи, някои от които сериозно. В Кос­тин­б­род засег­натите от водата сгради са около 10. Бед­с­т­ващи хора към момента няма. От пожар­ната твър­дят, че не е удачно да започне отвод­няване на имоти в Петърч, докато не спадне нивото на р. Блато.

Положението е подобно и в други населени места с рав­нинен терен по поречието на реката. Има готов­ност за евакуация на населението, ако нивото на водата започне да се покачва. Сфор­мира се комисия, която да оцени щетите. Остава критично положението в Нови Искър и населените места наоколо. Екипи на граж­дан­ска защита продъл­жават да отвод­няват засег­нати къщи. Голямо количес­тво вода има и в дворовете на имоти в Мировяне. Екипи на пожар­ната продъл­жават да отвод­няват. Има евакуирана въз­рас­тна жена, която е нас­танена в жилище на Столич­ната община. Поради пад­нала скална маса беше спряно движението на влаковете в два учас­тъка — Якоруда-Аврамово по нап­рав­лението Септември-Добринище и Раз­делен пост Люляково-Дъскотна — по нап­рав­лението Карнобат-Варна. Път­ниците от засег­натите влакове ще бъдат превоз­вани с автобуси.Скален отломък е пад­нал върху рел­совия път на тес­нолиней­ката Септември-Добринище в района на гара Черна Места. Движението на влакове е преус­тановено. В цялата благоев­г­рад­ска област продъл­жава да вали, като във високите части на планините дъж­дът премина в сняг. Остава в сила час­тич­ното бед­с­т­вено положение в община Струмяни, където има проб­леми с дигите на река Струма. Дес­ният бряг на реката в посока Кулата, е залят, но няма опасен раз­лив. Опасно високи са нивата на реките реки Струма и Места, като час­тично раз­рушаване на дигата е установено в района на село Борово, преди Гоце Дел­чев.

От петък ни чака сериозен обрат. На фона на топ­лото време досега, ще стане много студено, в неделя ще бъде –10, –15 градуса. В половин Бъл­гария ни очаква поредица от ледени дни, може би 5 поредни дни с много ниски сут­решни тем­ператури, предуп­реди по „Бъл­гария он еър” климатологът проф. Георги Рачев. Ненор­мално е да вали дъжд на 18002000 метра, където трябва да трупа сняг. Топ­лият дъжд стопи и мал­кото сняг, което доведе до навод­ненията. Това е най-опасно през зимата. Валежите са много големи и няма къде да попият, оточ­ните води стиг­наха своя мак­симум и избиха през поч­вата, отбеляза професорът. До този момент половин Бъл­гария има 2 пъти нор­мата за валежи и ще продъл­жава да вали, посочи климатологът. Той заяви категорично, че при такива валежи във Вар­нен­ско и Бур­гаско опас­ност от водна криза няма. И под­черта, че зимата не се зав­ръща, а идва.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...