Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Аулата на болница „Св. Екатерина“ вече носи името на проф. Чирков

Аулата на болница „Св. Екатерина“ вече носи името на проф. Чирков

Аулата на болница „Св. Екатерина“ вече носи името на проф. Чирков

Модер­ната 170-местна аула на УМБАЛ „Св. Екатерина“ вече носи името на проф. д-р Алек­сан­дър Чир­ков. Залата е мяс­тото, в което се събира на научни сим­позиуми цветът на кар­диохирур­гията у нас и се провеж­дат меж­дународни форуми, обучават се млади специалисти, съобщи „Нова телевизия”. Ръковод­с­т­вото на универ­ситет­с­ката бол­ница взе решение аулата в сградата да носи името на починалия в края на 2020 г. забележителен бъл­гар­ски лекар, съобщи лечеб­ното заведение.

Проф. Чир­ков бе над­рас­т­нал времето си и благодарение на него се разви модер­ната сър­дечна хирур­гия у нас, мотивира решението дирек­торът на бол­ницата проф. д-р Генчо Начев. Той раз­каза, че проф. Чир­ков особено е дър­жал на след­дип­лом­ната квалификация и е съдейс­т­вал за изп­ращането на млади лекари на специализация в чуж­бина във водещи кар­диологични и кар­диохирур­гични цен­т­рове.

През 1984 г. тогаваш­ното правител­с­тво въз­лага на проф. Чир­ков да положи началото на модер­ната кар­диохирур­гия у нас. През 19841985 г. базата на бол­ницата се модер­низира и се оборудва с най-съвременна апаратура. За кратко време се въвежда нов стил на работа по европейски модел и се пос­тигат значителни успехи. Кар­диохирур­гът печели световна популяр­ност и приз­нател­ност за професионализма си в сферата на кар­диохирур­гията, сър­деч­носъдовите заболявания и тран­с­п­лан­тации и прев­ръща „Св. Екатерина“ в една от най-модерните бол­ници у нас и на Бал­каните.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...