Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

На финала: Последната сесия на парламента започна с критики и обещания

След 25 дни почивка депутатите се завърнаха за първото за годината заседание на Народното събрание

В пър­вия работен ден на пар­ламента протест блокира движението по бул. “Цар Освободител“ пред старата сграда на Народ­ното съб­рание. Протес­тиращите от „сис­темата ни убива” и пар­тия АБВ нас­тояха за провеж­дане на чес­тни избори и проверка на цялата дей­ност на кабинета. По традиция новата политическа сесия, която е и пос­ледна за 44-тото народно съб­рание, започна с дек­ларация на всяка от пар­тиите в пар­ламента, а основни теми бяха още пред­с­тоящите избори и справянето с коронавируса, комен­тира Топновини.бг. Очак­вано на финала е време за рав­нос­метка за свър­шеното през изминалите 4 години. Бяха отчетени успехи, но и отп­равени редица критики — към президента, към управ­ляващите, към опозицията. Два месеца преди изборите пар­тиите показаха, че кам­панията за вота отдавна е в ход, и дадоха редица обещания към своите избиратели. Цвета Караян­чева обяви, че през изминалите 4 години сме станали свидетели на „някои редки, но без­ценни моменти на един­с­тво“, но и на остри сблъсъци, взаимни обвинения и демон­с­т­ративно опраз­ване на депутат­ски банки. Видяхме и издиг­ната срещу сградата на пар­ламента бесилка… Тя беше доказател­с­тво, че всички можем да станем жер­тва на кон­ф­рон­тацията помежду ни, когато тази кон­ф­рон­тация е без­п­рин­ципна, руши под­пори и изгаря мос­тове, заяви още шеф­ката на НС. Тя отчете, че пред­с­тоят пър­вите пар­ламен­тарни избори, организирани от правител­с­тво на ГЕРБ, и вече е започ­нала атака срещу организацията им. Караян­чева призова да се избяг­ват внушенията за манипулация на избор­ните резул­тати, защото най-големият губещ е бъл­гар­с­ката демок­рация.

От ГЕРБ изпол­з­ваха случая да призоват президента по-скоро да вземе решение за дата на изборите, за да могат инс­титуциите, пар­тиите и граж­даните да се под­гот­вят. Според пред­седателя на ПГ Даниела Дарит­кова през изминалата пленарна сесия управ­ляващото мнозин­с­тво е удър­жало на натиска на опозицията. В ситуация на политическа тур­булен­т­ност и протести чухме гласа на протес­тиращите, но и видяхме нес­пособ­ността на политичес­кото им лидер­с­тво да фор­мулира и пос­тига значими цели. Протес­тите ни нап­равиха по-смирени, а нес­пособ­ността на лидерите на пар­ламен­тар­ната и извън­пар­ламен­тар­ната опозиция да изг­радят силна алтер­натива – по-отговорни, заяви Дарит­кова, цитирана от БГНЕС. От ГЕРБ заявиха още, че здрав­ната криза и олекотяването на икономичес­ките пос­ледици от нея са един­с­т­веният им приоритет. В името на тези приоритети от пар­ламен­тар­ната група са готови да се вслушат във всеки разумен глас. Лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ също отп­рави остри критики към управ­ляващите. С тази сесия ще зат­ворим страницата на един доста противоречив и раз­нопосочен период от нашата най-нова история. Период на без­помощно лутане, самонадеяно и безот­говорно поведение, управ­ление без реформи, с доста пиар и самох­вал­с­тво, категорично обобщи той. По думите му коронак­ризата е нап­равила по-видимо истин­с­кото положение на нещата. Карадайъ обяви, че пред­с­тоящите избори са най-важните след 1989 г. и от тях зависи „как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демок­рацията и свободата в Бъл­гария“. ДПС ще пред­ложи Прог­рамата си за ускорено, догон­ващо раз­витие на страната. Приоритети на Движението са чис­тият въз­дух, чис­тата вода, чис­тата енер­гия, високите тех­нологии, водород­ната икономика и включ­ване на свобод­ните и актив­ните граж­дани. Пар­тията ще учас­тва активно за реализиране на Зеления пакт на ЕС. „Обединени пат­риоти“ се заканиха, че няма да допус­нат промяна на избор­ните правила в навечерието на вота. Съп­ред­седателят на политичес­ката група Иск­рен Веселинов отчете, че коалицията е пред­почела да поеме по труд­ния път, да остане във властта и благодарение на това днес страната има приет бюджет. Пат­риотите заявиха, че ще продъл­жат да „отс­тояват идеите си, да тър­сят един­с­т­вото и да пос­тавят интересите на бъл­гар­с­ката нация над всичко“. Пред­с­тоящите избори бяха във фокуса на дек­ларацията и на ПП „Воля“. Зам.-председателят на групата Кръс­тина Тас­кова обяви, че датата на вота не е от значение за тях, тъй като работата им не се изчер­пва само по време на кам­панията. Според нея кризата с пан­демията е показала ясно кой стои до народа и кой гледа соб­с­т­вените си интереси. Тас­кова отп­рави критика, че всички говорят за обединение, но всъщ­ност има раз­деление. “Воля“ пък ще пред­ложи на бъл­гар­с­ките граж­дани общес­т­вен договор за доверие.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...