Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет05032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки ваксинирани, без да работят на първа линия, в Сандански

Десетки са граж­даните на Сан­дан­ски, които са вак­синирани с пър­вата дос­тавка на вак­сина и които не работят на първа линия, показва провер­ката на “Медицин­ски над­зор“. Части от протокола бяха прочетени от здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов по време на брифинга на Национал­ния оперативен щаб. На 8 януари са извър­шени имунизации на седем служители от социален пат­ронаж, един учител и един пен­сионер. На 9 януари са имунизирани 24 лица, които не са включени във Фаза 1 от Национал­ния план за вак­синиране срещу COVID-19 в Репуб­лика Бъл­гария — медицин­ски и друг пер­сонал от лечеб­ните заведения, пос­тавен под висок риск от заразяване, припомни Нюз.бг. Това са 4 общин­ски съвет­ници, служители на Общин­ска админис­т­рация в град Сан­дан­ски, в това число и лице от семейс­т­вото на управителя на лечеб­ното заведение д-р Илия Тонев, посочи Ангелов. Проверена е и РЗИ — Благоев­г­рад. Там не се отчитат сериозни нарушения, които могат да бъдат основание за налагане на най-тежкото дис­цип­линарно наказание на дирек­тора на РЗИ — Благоев­г­рад, обясни проф. Ангелов. Той ще проведа раз­говор с дирек­тора д-р Калоян Калоянов, в който да изчисти всички детайли, които се отнасят до организацията на процеса по вак­синирането и кон­т­рола на зараз­ните заболявания в област Благоев­г­рад. Заедно ще вземем решение какво и как ще нап­рави, каза още здрав­ният минис­тър. Вак­сините е можело да бъдат вър­нати в РЗИ — Благоев­г­рад, се посочва в провер­ката на „Медицин­ски над­зор”, защото трай­ността им е била няколко дни след 9 януари. Минис­търът обаче не може да накаже шефа на бол­ницата, защото бол­нич­ното заведение е общин­ско и минис­тер­с­т­вото не му е прин­ципал.

България

Икономика

Loading...

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...