Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Нов държавен просветен стандарт и качествено образование за всяко дете

БСП: Нов държавен просветен стандарт и качествено образование за всяко дете

В съот­вет­с­т­вие с изис­к­ването на закона през 2016 г. бе издадена от Минис­тер­с­т­вото на образованието наредба за управ­ление на качес­т­вото в инс­титуциите. Тя  бе отменена през декем­ври 2017 г. поради зат­руд­няване дей­ността на педагогичес­ките специалисти. Но това е един­с­т­веният държавно-образователен стан­дарт, който все още не е издаден“, фокусира вниманието върху този дефицит народ­ният пред­с­тавител от БСП Донка Симеонова в питане към минис­търа на образованието с въп­рос кога ще бъде съз­даден дър­жавен стан­дарт за образование.

Симеонова изтъкна, че дър­жавен образователен стан­дарт  е необ­ходим не само заради изис­к­ването на закона.

Трябва да определим какво е качес­т­вено образование и каква образователна услуга искаме да предос­тавим на всяко дете. За да син­х­ронизираме качес­т­вото на образованието в инс­титуциите и да го съоб­разим с европейс­ките и меж­дународни стан­дарти“, нас­тоя в изказ­ването си Донка Симеонова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...