Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Заседание при Борисов: Заведенията може да заработят с 50% капацитет, обмислят отваряне на моловете

Заседание при Борисов: Заведенията може да заработят с 50% капацитет, обмислят отваряне на моловете

Заседание при Борисов: Заведенията може да заработят с 50% капацитет, обмислят отваряне на моловете

Раз­х­лаб­ване на противоепидемич­ните мерки в определени сек­тори и биз­неси бе обсъдено на работно съвещание, свикано от министър-председателя Бойко Борисов. В него учас­т­ваха членове на правител­с­т­вото и пред­с­тавители на Национал­ния оперативен щаб. Това съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Окон­чател­ното решение за отпус­кането на мер­ките ще бъде док­лад­вано на премиера Борисов в чет­вър­тък, но при отбеляз­ване на нов ръст на заболеваемостта и сериозен натиск върху лечеб­ните заведения, ограниченията ще бъдат преос­мис­лени и отново затег­нати.

Трай­ните тен­ден­ции със справянето със заболеваемостта от COVID-19 поз­воляват на 4 фев­руари, от началото на втория учебен срок по определена схема да бъде въз­с­тановено присъс­т­веното обучение на ученици от V до XII клас, комен­тира Епицентър.бг. Много важно е да бъде изгот­вен план, по който да бъдат вър­нати в клас учениците по определена от минис­търа на образованието и от минис­търа на здравеопаз­ването схема, изиска премиерът Борисов в хода на работ­ното съвещание. По думите му раз­х­лаб­ването на мер­ките за фит­несите и спорта трябва да се въвежда паралелно с въз­с­тановяването на присъс­т­вените занимания в училищата.

Министър-председателят Борисов акцен­тира също и върху определянето на въз­мож­ността рес­торан­тите да могат да работят с капацитет от 50% до 22,30 ч вечерта. Не на пос­ледно място трябва да се помисли и магазините в моловете да могат да работят при ясно определен ком­п­ромисен начин, но без мес­тата, на които се събират много хора вътре около заведенията за хранене и без дет­с­ките кътове, категоричен бе Борисов. Но много ясно да се артикулира и с бран­шовите организации, че при актуализирането на ограниченията ще се водим от това как се движи заболеваемостта, под­черта премиерът Борисов пред минис­т­рите и пред­с­тавителите на НОЩ.

Пред­седателят на НОЩ проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски обърна внимание, че почти всяка пета положителна проба за COVID-19 е съм­нителна за новия вариант на коронавируса, който е много по-заразен. Очак­ваме резул­татите от изс­лед­ванията, но това трябва да заос­три вниманието, изтъкна Мутаф­чийски.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие