Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Александър Маринов: Логично е президентът да се кандидатира за втори мандат

Проф. Александър Маринов: Логично е президентът да се кандидатира за втори мандат

Проф. Александър Маринов: Логично е президентът да се кандидатира за втори мандат

Конфликтът с изпълнителната власт не е самоцелна кавга, а принципно различие за начина, по който се управлява България

Логично е президен­тът Румен Радев да се кан­дидатира за втори ман­дат и смятам, че ще го нап­рави. Той доказа, че в Бъл­гария политика може да се прави по друг начин“, заяви пред БНР политологът проф. Алек­сан­дър Маринов — пред­седател на Стратегичес­кия съвет към президента. Той под­черта, че дър­жав­ният глава е имал добри 4 години и посочи, че той има висока под­к­репа от граж­даните:

“Когато имаш такава под­к­репа от граж­даните, тя винаги може да се организира по определен начин, но това не означава, че трябва да се прави пар­тия или някаква друг политическа организация. Това са раз­лични неща“.

По думите на проф. Маринов кон­ф­лик­тът на президента с изпъл­нител­ната власт не е самоцелна задявка или лична кавга, а прин­ципно раз­личие относно начина, по който се управ­лява Бъл­гария, и резул­татите от управ­лението. Той беше категоричен, че който и да е управ­ляващ и управ­лява лошо, би получил същите оценки от Стратегичес­кия съвет към президента и това не би променило тех­ните пред­ложения.

Във връзка с пред­с­тавения преди дни Стратегически документ и пред­ложението за нов модел на управ­ление проф. Маринов комен­тира, че това е план и вече са работи по редица стъпки, които визират кон­к­ретни стъпки за преодоляване на кон­с­татираните “недъзи“:

“Ще има ново, по-конкретно ниво, което стъпва на Стратегичес­кия документ“.

Той комен­тира, че на политичес­кия терен в Бъл­гария не се вижда “играч“, който би могъл да промени начина, по който фун­к­ционира дър­жавата:

“Очевидно към момента няма такъв готов и силен играч, но има силно желание от страна на граж­даните да намерят ново политическо пред­с­тавител­с­тво в лицето на пар­тии и политици, които да започ­нат промяната. Тази промяна няма да е нито бърза, нито лесна, но трябва да започне. … Това е процес и той започва, независимо дали президен­тът го иска, или — не. Това е въп­рос на тен­ден­ции в бъл­гар­с­кото общес­тво, а не е нещо, което се е ограничило в тези някол­кос­тотин квад­ратни метра между президен­т­с­т­вото и изпъл­нител­ната власт“.

Според него недовол­с­т­вото в общес­т­вото не е затих­нало и то не се е примирило с начина на управ­ление.

В предаването “Неделя 150“ проф. Алек­сан­дър Маринов заяви, че по темата за ареста на рус­кия опозиционер Алек­сей Навални не са излезли с комен­тар и други президенти на европейски дър­жави:

“Това е въп­рос на преценка. И самата реак­ция на бъл­гар­с­кото правител­с­тво е особена — през социал­ните мрежи, официална инс­титуционална реак­ция няма. … Съг­ласен съм с президента, че премиерът и управ­ляващите трябва да се изкажат по проб­лемите, които засягат бъл­гар­с­кото общес­тво, а те са доста сродни на това, което се случва в Русия“.

Той беше категоричен, че не трябва неп­ременно да се произ­насят бъл­гар­с­ките политици по неща, които се случ­ват в други дър­жави, и уточни, че това трябва да се прави по степен на национална значимост и дали засяга бъл­гар­ски граж­дани зад граница.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие