Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Чорбанов: Зле сме с ваксинирането, колективният имунитет ще сработи

Проф. Чорбанов: Зле сме с ваксинирането, колективният имунитет ще сработи

Проф. Чорбанов: Зле сме с ваксинирането, колективният имунитет ще сработи

Вече започва да сработва колек­тив­ният имунитет… Над 50% от хората няма и да реагират на вируса, защото имат преимунитет от предишни срещи с коронавируси… Виж­даме страни с драс­тични мерки, при които ситуацията не е по-добра. Много може да се спори доколко мер­ките са ефек­тивни. Хората се пред­паз­ват на общес­т­вени места, но в семейна среда това не е така“. Това комен­тира пред БНР проф. Анд­рей Чор­банов, дирек­тор на депар­тамент „Имунология“ в Инс­титута по мик­робиология на БАН.

Той под­черта, че серотипът на вируса от Великоб­ритания е с две основни мутации и че трябва да се знае, че през раз­лич­ните етноси и групи вирусът се движи по раз­личен начин, което се дължи на специфич­ната среда, която осигурява генофон­дът на даден етнос.

Фак­тът, че един вирус е много по-заразен в една страна, не значи, че ще е такъв в друга — може да е повече или по-малко заразен“.

В предаването „12+3“ проф. Чор­банов допълни:

По брой вак­синирани сме доста назад… В Израел, нап­ример, очак­ваме, че от март нататък няма да има заболеваемост, което ще е доказател­с­тво и за ефек­тив­ността на вак­сините“.

По повод вак­сината, по която работи екипът в БАН, имунологът обяви, че се очаква раз­решение от аген­цията, кон­т­ролираща екс­перимента с лабораторни животни. Когато това решение се получи, екс­перимен­тал­ната работа ще продължи.

В кон­такт сме с лаборатории, които да ни осигурят вирус, за да нап­равим реални тес­тове за качес­т­вото на вак­сините. Това е нещо, което трябва да се нап­рави, за да се провери колко е реално протек­тивна. По отношение на много от другите вак­сини това не е правено… Дори пан­демията да е привър­шила, докато нашата вак­сина стане готова, ако тя е преминала успешно всички тес­тове, то тази плат­форма за правене на вак­сини, може да бъде изпол­з­вана много успешно във всякакви бъдещи случаи“.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...

Земеделие