Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова прие нови млади членове на БСП във Варна

Корнелия Нинова прие нови млади членове на БСП във Варна

В цялата страна постъпват молби за присъединяване към партията

Кор­нелия Нинова връчи елек­т­ронни карти за член­с­тво в БСП на новоп­риети и въз­с­тановили статуса си на социалисти няколко десетки вар­ненци. Варна е вторият град след Плов­див, където пред­седателят на БСП лично поз­д­рави новите и завър­нали се в пар­тията притежатели на пар­тийни книжки.

Сред­ната въз­раст на новите пар­тийци от мор­с­ката ни столица е 25 години. Сред тях са въз­питаници на Вис­шето воен­номор­ско училище със специал­ност „Корабоводене“, „Корабоп­лаване“ и Логис­тика“; специалисти по инфор­матика, прог­рамиране, финанси и меж­дународни отношения от Икономичес­кия и Тех­ничес­кия универ­ситет във Варна. Бъдещи медици и 30-годишен мъж, завър­шил образованието си в Лон­дон -  мар­кетинг мени­джър, но завър­нал се да работи да се раз­вива у нас, попъл­ват списъка на новопос­тъпилите социалисти край морето.

Въз­с­тановилите член­с­т­вото си вар­ненци са напус­нали пар­тията преди години в знак на несъг­ласие с политиката, водена от пред­ходни пред­седатели на БСП. Десет­ките под­дръж­ници на политиките и рефор­мите в пар­тията, провеж­дани от Нинова, се въз­пол­з­ват от шанса да се вър­нат и да под­к­репят лидера и Столет­ницата.

След обявяването преди сед­мица от лидера на бъл­гар­с­ките социалисти на старта на инициатива за включ­ване в БСП в цялата страна — „Национална кам­пания за прием на нови членове“, първи се отзоваха оттег­лили се социалисти от Плов­див, както и нови желаещи за член­с­тво. Тогава Нинова заяви: „Всеки, който иска промяна и е готов да работи с грижа за хората, е добре дошъл. Благодаря на тези, които се зав­ръщат при нас, и на новите членове. Заедно ще нап­равим промяната в Бъл­гария въз­можна“.

В струк­турите на БСП в цялата страна пос­тъп­ват молби за член­с­тво в пар­тията, пот­върди и във Варна Кор­нелия Нинова.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие