Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 43% от българите все още не искат да се ваксинират

43% от българите все още не искат да се ваксинират

43% от българите все още не искат да се ваксинират

Медиите остават основният канал за информиране по отношение на ваксините - 65%, сочи проучването на „Тренд”

28% от пъл­нолет­ните бъл­гари биха се вак­синирали срещу COVD19, докато 43% не биха се вак­синирали. Спрямо образовател­ния статус, отчитаме, че сред вис­шис­тите делът на дек­лариращите, че биха се вак­синирали е по-висок. Значим е делът — 29% на тези, които не знаят или още не са решили дали биха се вак­синирали. Това показ­ват дан­ните от пос­лед­ното проуч­ване на “Тренд“ за наг­ласите на бъл­гарите по отношение на вак­синирането срещу, комен­тира Нюз.бг. Лип­сата на сигур­ност, че вак­сината е безопасна –22% и опасенията от странични ефекти на 12% са сред основ­ните причини бъл­гарите да не искат да се вак­синират. Противоречивата инфор­мация за вак­сината или пък лип­сата на инфор­мация 9%, също се явява като причина да не се вак­синират. 42% от анкетираните са на мнение, че с появата на вак­сината срещу COVID-19, нав­лизаме в нов етап, в който светът овладява тази пан­демия. Близо всеки трети пък е скеп­тичен към това твър­дение. Обс­тоятел­с­т­вото, че зад раз­работ­ката на вак­сината срещу коронавируса седят едни от най-големите меж­дународни фар­мацев­тични ком­пании, поражда доверие във вак­сината за 36% от анкетираните. Малко по-голям — 38% е делът на тези, които заявяват, че за тях това не поражда доверие. Всеки пети одоб­рява идеята, хората, които нямат вак­сина да бъдат ограничени в пътуването със самолети. Повече от половината — 57%, обаче не одоб­ряват тази идея. Фак­тът, че пуб­лични лица и политически фигури се вак­синираха, съз­дава повече доверие във вак­сината сред всеки трети бъл­гарин. Отново по-голям дял отчитаме сред скеп­тиците — за малко над половината — 51%, това не съз­дава повече доверие.

Медиите остават основ­ният канал за инфор­миране по отношение на вак­сините — 65%, сочи проуч­ването. Комуникацията с близки и поз­нати за 38% от хората, също продъл­жава да е начин за инфор­миране на бъл­гарите по темата, след­вана от социал­ните мрежи — 28%. Лекарите/ лич­ните лекари също са основен източ­ник на инфор­мация за вак­сините срещу COVD19. Всеки десети пък споделя, че не търси инфор­мация за вак­сината.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие