Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От „Дондуков” 2 опровергаха внушения срещу президентския съветник Пламен Узунов

От „Дондуков” 2 опровергаха внушения срещу президентския съветник Пламен Узунов

От „Дондуков” 2 опровергаха внушения срещу президентския съветник Пламен Узунов

В отговор на отп­равени въп­роси към прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава във връзка с пуб­ликация в интернет-платформата на вес­т­ник „24 часа“, в която се твърди, че „ОЛАФ заподозря в коруп­ция Пламен Узунов“, изп­ращаме след­ното опровер­жение:

Нап­равеното твър­дение в статията на вес­т­ник „24 часа“ е груба манипулация на фак­тите.  Раз­с­лед­ването на ОЛАФ се отнася за сключен договор от МВР на 22 фев­руари 2018 г., а не на 23 март 2017 г., както е посочено в материала. Въп­рос­ният договор, както и анек­сът към него, са пуб­ликувани на интернет-страницата на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. От тях става ясно, че този договор е сключен няколко месеца след края на ман­дата на служеб­ното правител­с­т­вото, в което минис­тър на вът­реш­ните работи е Пламен Узунов.

В съоб­щението от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава е приложен тек­ста на самия договор, както и на анекса към него.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие