Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина журналистът Георги Караславов

Почина журналистът Георги Караславов

На 3 фев­руари т. г. на 60 годишна въз­раст внезапно почина жур­налис­тът Георги Карас­лавов, който отдаде над 35 години от професионал­ния си път на Бъл­гар­с­ката национална телевизия. Пос­ледно там заемаше поста на главен коор­динатор.

Историк, човек на словото, пиетета към което той нас­леди от баща си, писателя Слав Хр. Карас­лавов, той бе лич­ност с изк­лючителна обща кул­тура и професионализъм.

Беше иск­рен и добър приятел, който винаги ще пом­ним с уважение и добро.

Пок­лон пред свет­лата му памет!


Пок­лонението пред тлен­ните останки на Георги Карас­лавов ще се със­тои на 6 фев­руари (събота) от 13:00 ч. в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...