Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стоян Мирчев: България е в криза заради некомпетентността на ГЕРБ

Стоян Мирчев: България е в криза заради некомпетентността на ГЕРБ

Водачите на листи на БСП са авторитети, доказали се в политичес­кия живот“, заяви депутатът от “БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев в ефира на БНТ като уточни, че 25% от номинираните за водачи на кандидат-депутатските листи на БСП на пред­с­тоящия пар­ламен­тарен вот са нови лица, които тепърва ще трябва да се доказ­ват.

Имаме икономисти, защото освен в здравна, Бъл­гария се намира и в тежка икономическа криза. Това не е тол­кова заради здрав­ните проб­леми, кол­кото заради неадек­ват­ното управ­ление на ГЕРБ. Юрис­тите са ни много важни, защото през пос­лед­ните четири години видяхме юрис­тите на ГЕРБ какви лобис­тки закони успяха да прокарат“, въз­мутено комен­тира депутатът от левицата.

Като водач на лис­тата в Пер­ник Стоян Мир­чев сподели, че до сега не е получавал отрицателни комен­тари, а номинацията му е оценка за четирите години, в които е бил пред­с­тавител на социалис­тите от Силис­т­рен­ска област, а слуховете за нап­режение в областта, социалис­тът комен­тира така: „В пар­тията винаги е имало сблъсък на раз­лични мнения, но това винаги е движело пар­тията нап­ред. В спора ще стиг­нем до тази победа, с която да сме най-полезни на хората.“

Скан­далите, които управ­ляващите съз­дават относно еднов­ремен­ното обсъж­дане на пар­ламен­тар­ните и президен­т­с­ките избори беше насадено отвътре, с цел да раз­сее акцента от изборите, които ни пред­с­тоят“, смята народ­ният пред­с­тавител от БСП. „Вместо да говорим как за пореден път се прави ремонт на ремонта, ние се занимаваме със спекулативни теми“, заяви той.

БСП няма притес­нения за раз­с­лед­ването, което ОЛАФ провежда. „За 11 години Борисов е свик­нал да обвинява за цялата си неком­петен­т­ност годината и половина, в която има прекъс­ване“, припомни социалис­тът и посочи, че поръч­ката за покупка на автомобилите на МВР не става за 2 месеца, а се зад­вижва доста преди служеб­ното правител­с­тво.

Бъл­гарите трябва да са обединени, тъй като ние трябва да вър­нем политиката в Народ­ното съб­рание, защото пос­лед­ните 10 години в Бъл­гария почти не се говори по важ­ните теми“, зак­лючи Стоян Мир­чев.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...