Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

С 12 гласа “за“ прав­ната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на кон­курен­цията, с които се удъл­жава ман­датът на Комисията за защита на кон­курен­цията от 5 на 7 години и отпада заб­раната за преиз­бирането на членовете ѝ, съобщи БНР. Заради несъг­ласие с това изменение депутатите от БСП не под­к­репиха законоп­роекта, внесен от Минис­тер­с­кия съвет. В мотивите на вносителите е записано, че с промените род­ното законодател­с­тво се привежда в съот­вет­с­т­вие с европейс­ките дирек­тиви и се засил­ват правомощията на национал­ния орган по защита на кон­курен­цията при раз­с­лед­ване на антикон­курен­тно поведение и тайни кар­тели. Едно от новите правомощия е въз­мож­ността КЗК да извър­шва проверки на място в час­тни помещения при подоз­рение, че в тях се съх­раняват служебни документи и след съдебно раз­решение. Заради този текст извън­пар­ламен­тар­ната опозиция в лицето на бив­шия омбуд­с­ман Мая Манолова нас­тоя за оттег­ляне на законоп­роекта. Независим регулатор, как­вато би тряб­вало да бъде КЗК, ще раз­полага със соб­с­т­вена биз­нес полиция, с която ще прави проверки в домовете на произ­водители на храни, на тър­говци на храни, но също така и на тех­ните служители. Това е полицей­щина, това е произ­вол, това е рекет върху биз­неса и върху граж­даните, предуп­реди Манолова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...