Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

С 12 гласа “за“ прав­ната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на кон­курен­цията, с които се удъл­жава ман­датът на Комисията за защита на кон­курен­цията от 5 на 7 години и отпада заб­раната за преиз­бирането на членовете ѝ, съобщи БНР. Заради несъг­ласие с това изменение депутатите от БСП не под­к­репиха законоп­роекта, внесен от Минис­тер­с­кия съвет. В мотивите на вносителите е записано, че с промените род­ното законодател­с­тво се привежда в съот­вет­с­т­вие с европейс­ките дирек­тиви и се засил­ват правомощията на национал­ния орган по защита на кон­курен­цията при раз­с­лед­ване на антикон­курен­тно поведение и тайни кар­тели. Едно от новите правомощия е въз­мож­ността КЗК да извър­шва проверки на място в час­тни помещения при подоз­рение, че в тях се съх­раняват служебни документи и след съдебно раз­решение. Заради този текст извън­пар­ламен­тар­ната опозиция в лицето на бив­шия омбуд­с­ман Мая Манолова нас­тоя за оттег­ляне на законоп­роекта. Независим регулатор, как­вато би тряб­вало да бъде КЗК, ще раз­полага със соб­с­т­вена биз­нес полиция, с която ще прави проверки в домовете на произ­водители на храни, на тър­говци на храни, но също така и на тех­ните служители. Това е полицей­щина, това е произ­вол, това е рекет върху биз­неса и върху граж­даните, предуп­реди Манолова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...