Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Калоян Паргов: За БСП победата няма алтернатива

Калоян Паргов: За БСП победата няма алтернатива

Калоян Паргов: За БСП победата няма алтернатива

По предложение на Жельо Бойчев столичните социалисти изцяло подкрепя политиката на президента Радев и вицепрезидента Йотова

За БСП победата няма алтер­натива. Ситуацията изис­ква да покажем хъс и емоция. Стотици хиляди пог­леди са вперени в нас и всяко политическо дейс­т­вие от наша страна, получава отз­вук, в пъти по-силен откол­кото в спокойни и без­метежни времена. Това каза лидерът на БСП – София Калоян Пар­гов в док­лада си пред XIV Кон­ферен­ция на организацията.

Иск­реното ми желание е хората да видят в БСП жиз­нена и изпъл­нена с решимост пар­тия. Ние, в Софийс­ката организация, сме доказали и на избирателите, и на нашите опоненти, че умеем да пос­тигаме резул­тати. Резул­тати, които ни дават самочув­с­т­вието на успешна пар­тия. Пар­тия с стратегическо виж­дане, която умее да пред­лага работещи решения“, изтъкна Пар­гов.

По думите му досега ГЕРБ не бил в тол­кава слаба и в неиз­годна позиция. „Инатът им, на всяка цена да довър­шат ман­дата допъл­нително отб­лъсна хората. Ето защо, ние сме длъжни да победим ГЕРБ и няма да имаме оправ­дание, ако не го сторим. Не заради самоцел­ната победа, а заради всичко, което се случва в Бъл­гария и на бъл­гар­с­ките граж­дани през пос­лед­ните години“, посочи пред­седателят на БСП – София.

БСП — София, оценява високо досегаш­ната дей­ност на президента Румен Радев и вицеп­резидента Илияна Йотова и изразява своята под­к­репа за тях­ната прин­ципна и пос­ледователна политика срещу сегаш­ния модел на управ­ление в страната.“

Това бе записано в решението на кон­ферен­цията на Софийс­ката град­ска организация, чието заседание продъл­жава и в този час.

Пред­ложението да има такава точка в решението бе нап­равено от Жельо Бой­чев по време на дис­кусията по-рано и бе одоб­рено от комисията.

По пред­ложение на Янаки Стоилов пък в решението беше записано, че град­с­ката кон­ферен­ция препоръчва на Национал­ния съвет с оглед реализиране на основ­ните приоритети на БСП, да прив­лече широк кръг от професионалисти с доказани морални качес­тва в лис­тите.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие