Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутати-социалисти спасиха от изсичане 1/10 от българските гори

Депутати-социалисти спасиха от изсичане 1/10 от българските гори

Депутати-социалисти спасиха от изсичане 1/10 от българските гори

Заради категорич­ното нас­тояване на БСП беше от пар­ламента бе оттег­лено пред­ложението за изсичането на 3 700 000 декара, припомни Румен Геор­гиев, депутат и водач на лис­тата в Кюс­тен­дил

Раз­к­ритието за скан­дал­ния законоп­роект, внесен от ВМРО, и пред­лагащ изсичането на близо 3 700 000 декара гори, което е близо 10% от всички бъл­гар­ски гори, нап­рави депутатът от БСП Румен Геор­гиев, член на комисията по земеделие. Освет­ляването на намерението стана преди няколко сед­мици в пар­ламента и предиз­вика остър дебат.

По категорич­ното нас­тояване на БСП, обаче, днес вносителите от Обединени пат­риоти оттег­лиха пред­ложението, с което близо една десета част от всички бъл­гар­ски гори, по данни на екс­перти, в рам­ките на 23 години щяха да бъдат изсечени. Близо 1/3 от тези гори са с въз­раст над 50 години.

От пар­ламен­тар­ната трибуна Румен Геор­гиев в днеш­ния ден заяви: „Колегата Сабанов обвини и опозицията и Минис­тер­с­т­вото на земеделието, и Аген­цията по горите, че не сме раз­б­рали това негово „правилно решение“, свър­зано с изсичането на горите в Позем­ления фонд“.

Той посочи и още, че това пред­ложение е в ущърб на дър­жавата: „Мотивите на Минис­тер­с­т­вото на земеделието показ­ват, че с нап­равеното пред­ложение отпада всякакво ограничение за изсичане на дър­вета в земедел­ски земи, независимо от площта и броя на дър­ветата. Тоест – и Минис­тер­с­т­вото приз­нава, че това пред­ложение е антибъл­гар­ско и не е дър­жав­ническо“.

Властта се подигра с пчеларите

С приемането на Закона за пчелар­с­т­вото ГЕРБ и „Обединени пат­риоти” унищожават мал­ките и сред­ните пчелари. Това е отс­тъп­ление от бъл­гар­с­кия национален интерес. Управ­ляващите зак­риват Национал­ния бран­шови пчелар­ски съюз и на негово място се съз­дава удобен на тях  Съвет по пчелар­с­тво, на който минис­търът ще определи целия със­тав”, така изоб­личи управ­ляващите и намеренията им да се намесят с админис­т­ративни пох­вати в бранша народ­ният пред­с­тавител от БСП Румен Геор­гиев по Евроком. Той посочи кон­к­ретно причината и тър­сените след­с­т­вия, като уточни, че досега Национал­ният пчелар­ски съюз е защитавал интересите на пчеларите, а сега новият съвет ще бъде един „гумен печат” на минис­търа: „Близо 25% от сред­с­т­вата за пчеларите не се усвояват и се губят. Национал­ния бран­шови пчелар­ски съюз се бори срещу това и затова минис­търът на земеделието го закри”.

Геор­гиев допълни, че почти всички членове на този съвет са бенефициенти на минис­тер­с­т­вото, а това е кон­ф­ликт на интереси. Той под­черта, че много от пчеларите, учас­т­ващи в зак­рития пчелар­ски съюз, ще бъдат отс­т­ранени от Национал­ната пчелар­ска прог­рама. Социалис­тът изтъкна, че с промените , нап­равени от ГЕРБ част от критериите ще са неиз­пъл­ними за мал­ките и средни пчелари и това ще доведе до фалити на стотици пчелари в цялата страна.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...