Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) След инцидента в София: Разследват неправилно захранване на частен обект

След инцидента в София: Разследват неправилно захранване на частен обект

След инцидента в София: Разследват неправилно захранване на частен обект

Институциите не знаят кой е виновен за смъртта на ученика

Продъл­жава раз­с­лед­ването на инцидента, при който 16-годишно момче загина на столич­ния булевард “Иван Гешов“, съобщи „Нова телевизия”. По пър­воначална инфор­мация мом­чето е пресичало пешеходна пътека, когато го удря ток с високо нап­режение.

Основ­ната вер­сия за трагедията е неп­равилно зах­ран­ване на час­тен обект. Заради оголен кабел токът е протекъл по метал­ната рамка на шахта в района. Кабелът идва от блок и минава през целия булевард.

Искам да изкажа съболез­нования на род­нините на починалото момче. Това което виж­даме може да са неп­равомерни дейс­т­вия от час­тно лице. Тече раз­с­лед­ване и пред­с­тои органите на реда да изяс­нят случая, заяви инж. Христо Въл­чанов, зам.-кмет по строител­с­т­вото на район „Триадица”. Категоричен съм ‚че един от кабелите няма раз­решение, защото той се намира на територията на бол­ницата. Според ЧЕЗ отговор­ност носи този, който се е зах­ран­вал с въп­рос­ния кабел. Елек­т­ромерът, откъдето се зах­ран­ват обек­тите, се намира от другата страна на бул. “Иван Гешов“ и пресича целия булевард, а след като излиза изпод земята през шахта, върви по метал­ния парапет на улицата. По пър­воначална инфор­мация именно за този парапет се е хванало мом­чето, след като стъпило на метал­ното ограж­дение на капака на шах­тата. ЧЕЗ отрича да е соб­с­т­веник на шах­тата, а според зам.-кмета Въл­чанов “някой е пипал там“. Шах­тите в района се под­дър­жат от енер­гораз­п­ределителни дружес­тва, добави инж. Въл­чанов. Той уточни, че глав­ният архитект на Общината отговаря за пос­тавянето и въвеж­дането в екс­п­лоатация на павилионите. Столична община започва проверка в район “Триадица“, за да се установи с кого са сключени договорите за наем на павилионите пред бол­ница “Св. Иван Рил­ски“, където ток уби 16-годишно момче. От района не каз­ват кой е соб­с­т­веник на павилиона, където загина мом­чето. Не можем да кажем кой е соб­с­т­веник на павилионите, води се раз­с­лед­ване, заявиха за OFFNews от район­ната админис­т­рация.

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов определи комисия от екс­перти на МЗ, която да извърши оглед на мяс­тото на трагич­ния инцидент. Тъй като в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво бяха изнесени твър­дения, че шах­тата, по която е протичал ток, обс­лужва УМБАЛ „Св. Иван Рил­ски“, комисията има за задача да установи обс­тоятел­с­т­вата и спешно да изготви док­лад. Здрав­ният минис­тър изп­рати писмо и до д-р Антон Пет­ков, изпъл­нителен дирек­тор на бол­ница „Св. Иван Рил­ски“, с което изис­ква, също в спешен порядък, от лечеб­ното заведение да предос­тавят на минис­тер­с­т­вото цялата извес­тна им инфор­мация по случая, съоб­щиха от МЗ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...