Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Главният архитект на “Триадица“ Иван Шишков напуска поста заради инцидента със загиналото момче

Главният архитект на “Триадица“ Иван Шишков напуска поста заради инцидента със загиналото момче

Главният архитект на “Триадица“ Иван Шишков напуска поста заради инцидента със загиналото момче

Глав­ният архитект на район “Триадица“ подава оставка заради инцидента с убитото от ток момче. Вчера сут­ринта кметът на района е раз­говарял с Иван Шиш­ков и той е заявил, че ще напусне, за да се пос­тигне мак­симално изяс­няване на ситуацията, което според него е чисто човешка и морална пос­тъпка, съобщи БНТ. Той отрича да е под­пис­вал въп­рос­ната бележка, която преди ден кметът на София посочи като една от причините за трагич­ния инцидент. В медий­ното прос­т­ран­с­тво беше изнесена инфор­мация за служебна бележка. Тази бележка е била издадена и под­писана в период, когато глав­ният архитект, който заема длъж­ността от 2008 година, не е бил на работа. Кой я е под­писал, каква е връз­ката и каква е съп­ричас­т­ността на този документ, ще кон­с­татират раз­с­лед­ващите органи, увери кметът Димитър Божилов. Район “Триадица“ е отговорил на пис­мата, споменати от Столична община, с едно-единствено нещо — с работа на терен — категоричен беше Божилов. Пис­мото съдържа списък с 23 обекта на територията на нашия район. Те пред­с­тав­ляват рек­лами, маси, столове, съоръжения от временен харак­тер. От тях 11 дори не са били налични към момента на провер­ката. Останалите 6 не са с точни коор­динати, а за още 6 са със­тавени кон­с­тативни актове. Тър­гов­с­ките обекти, които в момента са обект на общес­т­вена дис­кусия, не фигурират в този списък, каза кметът. Районът е със­тавил десетки кон­с­тативни актове и глоби за други подобни незаконни обекти.

От Столич­ната община отговориха, че са били издадени две писма от глав­ния архитект и тези обекти не са фигурирали само във второто писмо, защото то е било с раз­решителни, издадени от глав­ния архитект. Има нарушения в пос­тавянето и екс­п­лоатацията на всеки един от обек­тите на тротоара пред бол­ница „Свети Иван Рил­ски”. Напълно незаконни са и обек­тите в двора на бол­ницата. За нито един от тях няма издадено удос­товерение за въвеж­дане в екс­п­лоатация, съобщи кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, припомни БНТ. Вчера кметът на “Триадица“ заяви, че става въп­рос за 5 обекта. Обясни, че два от обек­тите са одоб­рени, един е точно по схемата, пред­ложена от глав­ния архитект, един е напълно незаконен, а два плащат наем към бол­ницата. Божилов не отрича, че през пос­лед­ните сед­мици шах­тата е била отваряна няколко пъти, но той не знае каква работа е била извър­ш­вана по нея, защото булевар­дът е основна артерия и не се под­държа от район “Триадица“. Според кмета смъртта на едно дете пос­тавя на дневен ред изк­лючително много въп­роси, които трябва да бъдат изяс­нени. Ние бяхме пот­ресени от този инцидент не само като чинов­ници, но и като хора и искаме като всички останали истината да излезе наяве. Справед­ливостта трябва да бъде въз­дадена и винов­ните лица трябва да поемат отговор­ност, смята Божилов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...