Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравният министър видя добър знак за разхлабване на мерките

Здравният министър видя добър знак за разхлабване на мерките

Здравният министър видя добър знак за разхлабване на мерките

Следим нарас­т­ването на случаите, отчитаме и нещо, което към момента е добър знак – нямаме такъв голям нап­лив и натиск върху лечеб­ните заведения, заяви здрав­ният минис­тър професор Кос­тадин Ангелов в Гранитна зала на МС на брифинга, на който присъс­т­ваха още глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев, изпъл­нител­ният дирек­тор на ИАЛ маг.-фарм. Бог­дан Кирилов, пред­седателят на Национал­ния вак­синационен щаб проф. Красимир Гигов, пред­седателят на Национал­ния оперативен щаб проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски, дирек­торът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проф. Асен Бал­тов и зам.-председателят на УС на БЛС д-р Николай Брън­залов. Той пов­тори, както обик­новено, че индек­сът на строгост на мер­ките у нас е сред най-ниските в Европа.“Следим дан­ните и резул­татите на 12 часа, пос­тоянно сме във връзка с проф. Кан­тар­джиев за новите щамове. Не пренеб­рег­ваме нито един показател, отбеляза още проф. Ангелов. Дър­жим пан­демията на каишка, пов­тъори минис­търът. Бъл­гария, Гър­ция и страните от Скан­динавието, без Швеция, все още остават в свет­лата зона. Най-тежко остава положението в Пор­тугалия и Чехия, обобщи кар­тината в Европа глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. У нас най-ниска е заболяемостта в облас­тите Видин, Доб­рич, Раз­г­рад и Тър­говище. Най-сериозна остава кар­тината в Кюс­тен­дил, поясни той. В Бъл­гария все още нямаме регис­т­рирани случаи от новите южноаф­рикан­ски и бразил­ски видове на коронавируса.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...