Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Хора на духа, водещи лекари и спортни звезди в гражданската квота в листите на БСП

Хора на духа, водещи лекари и спортни звезди в гражданската квота в листите на БСП

БСП одобри пред­с­тавителите на граж­дан­с­ката квота в своите кандидат-депутатски листи. Изпъл­нител­ното бюро ще пред­ложи на НС на БСП да утвърди лис­тите. Сред тях има множес­тво учени, лекари, интелек­туалци видни спор­тисти и знакови имена от раз­лични сфери на живота. Не лип­с­ват и изненади и любопитни имена. Сред номинираните в цялата страна личат имена като: Иван Гранит­ски, на второ място в София.  Бъл­гар­ски жур­налист, поет, редак­тор, критик, пуб­лицист, издател и общес­т­вен деец. Док­тор на философ­с­ките науки. Член-кореспондент на БАН. Автор е на 40 книги поезия, литература, критика, изкус­т­воз­нание и пуб­лицис­тика, дет­ска литература. Вид­ният хирург проф. Димитър Раденов­ски е в лис­тата във Видин. Изпъл­нителен дирек­тор (20072012), а впос­лед­с­т­вие отново член на борда на дирек­торите в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“.

Георги Геор­гиев (поз­нат с проз­вището Гецата) е извес­тен бъл­гар­ски фут­болист, национален със­тезател, полузащит­ник, едно от леген­дар­ните имена на фут­бола в Плов­див. След края на спор­т­ната си кариера става президент на „Марица“ — Плов­див и спор­тен дирек­тор на ЦСКА София. О.р. бригаден генерал Цветан Харизанов, бивш начал­ник на Национал­ния военен универ­ситет „Васил Лев­ски“ е в лис­тата във Велико Тър­ново. Почетен граж­данин на Велико Тър­ново.

Д-р Трифон Цвет­ков е пред­седател на Бъл­гар­с­кия ветеринарен съюз. Един от водещите свиневъди в Бъл­гария.  Доц. д-р Христо Беров, преподавател по история в СУ „Св. Климент Охрид­ски“ е в лис­тата на БСП в Смолян.

Проф. д-р Юлия Йоргова-Форд (Бур­гас) е била дирек­тор на Англо-българския колеж в Бур­гас­кия свободен универ­ситет и преподавател по основни трудови правоот­ношения. Била е гост-преподавател в универ­ситети в Тур­ция, Румъния и Пор­тугалия. Проф. д-р Маринела Грудева -  док­тор по педагогика в медицин­ски универ­ситет Варна.

Теодора Евтимова е дирек­тор на Регионална биб­лиотека „Любен Каравелов“ в Русе. Огром­ната изненада в София е попадането в една и съща листа на две фут­болни легенди на Лев­ски и ЦСКА – Емил Велев – Кокала и Христо Мараш­лиев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...