Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спират „зелените коридори“ заради липса на ваксини

Спират „зелените коридори“ заради липса на ваксини

Спират „зелените коридори“ заради липса на ваксини

Здравният министър писа остро писмо до „АстраЗенека”

Временно ще преус­тановим зелените коридори заради липса на вак­сини, обяви здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. От ВМА уточ­ниха, че продъл­жава вак­синирането по отдел­ните фази, съг­ласно Национал­ния вак­синационен план, както и пос­тавянето на втора доза на нап­равените до момента имунизации. „Зелените коридори“ за вак­синиране бяха отк­рити на 20 фев­руари, като по този начин се даде въз­мож­ност на всички желаещи да си пос­тавят вак­сина срещу COVID-19, да го сторят без оглед на това в коя група от Национал­ния имунизационен план попадат, припомня Топновини.бг. От тогава до днес бяха отчетени рекор­ден ръст за страната ни с над 65 000 вак­синации, при общо 168 462 пос­тавени дози от началото на имунизацията у нас. През пос­лед­ните 24 часа у нас са регис­т­рирани 1733 нови случая на коронавирус при нап­равени 12 066 теста, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Това означава, че 14,36% от взетите проби са дали положителен резул­тат. 6331 от тес­товете са по метода PCR, a останалите 5735 са бързи антигенни тес­тове. Ние се над­бяг­ваме с вируса и ще видим кой ще финишира пръв, комен­тира здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов. Общият брой на пот­вър­дените случаи у нас вече е 242 124. Увеличава се броят на актив­ните случаи и към момента те вече са 30 093. Увеличава се и броят на нас­танените в бол­ница — 4 202, от които 369 са в интен­зивно отделение. Медицин­с­ките служители, при които е кон­с­татиран новият коронавирус са общо 10 100. Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев съобщи, че Бъл­гария е на 22 място в ЕС по заболеваемост и на 5 място на Бал­каните със 156 на 100 000. На 14 място сме по смър­т­ност в ЕС с 8,27 на 100 000 души. Запазва се тен­ден­цията от пос­лед­ните дни броят на излекуваните да е по-нисък от този на новозаразените. През пос­лед­ните 24 часа са излекувани 505 души, така общият им брой дос­тига 202 005. Жер­т­вите на болестта у нас над­х­вър­лиха 10 хил. души и броят им вече е 10 026, 48 от които са от пос­лед­ното денонощие. До момента у нас са пос­тавени 168 462 дози на вак­сините срещу COVID-19. През пос­лед­ното денонощие са извър­шени 20 236 имунизации — 3679 с вак­сината на „Пфайзер/Бионтех”, 435 с тази на „Модерна” и 16 032 с тази на „AstraZeneca”. 32 008 души вече са получили по две дози от вак­сина.

Има изчер­п­ване на лег­лата във Воен­номедицин­ска академия, в Пирогов и в Окръжна бол­ница, но има дос­татъчно легла в другите бол­ници, обяви пред­седателят на Щаба проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски, цитиран от БГНЕС. Здрав­ното минис­тер­с­тво е изп­ратило остро писмо до един от произ­водителите на вак­сини — „Аст­раЗенека”. В него се кон­с­татира, че към този момент има сериозно забавяне на дос­тав­ките на вак­сини от страна на ком­панията. Като пример — на 1 март Бъл­гария вероятно ще получи само 52 хиляди дози от препарата, въп­реки че по план те трябва да са над 142 хиляди, съобщи „Нова телевизия”. Затова здрав­ният минис­тър нас­тоява ком­панията спешно да изп­рати 52-те хиляди дози от препарата към Бъл­гария, като сме готови да осигурим въз­душен тран­с­порт за целта. В документа се посочва и, че масовата вак­синация у нас се движи с много високо темпо. А с лип­сата на вак­сини, фир­мата „отнема надеж­дата на хората”.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие