Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Чорбанов: Ще има пик на заразени точно в навечерието на изборите

Проф. Чорбанов: Ще има пик на заразени точно в навечерието на изборите

Отварянето на заведенията от 1 март и на нощ­ните заведения от 1 април ще доведе до изк­лючително високи нива на заразени точно в навечерието на изборите, предуп­реди пред БТВ проф. Анд­рей Чор­банов от Инс­титута по мик­робиология на БАН. Категорично смятам, че вак­сините, които са доказали качес­тва, трябва да се допус­нат на пазара. Има процедури за валидиране на вак­сини и лекар­с­тва, които не минават през европейски регулаторни органи и той трябва да се изпол­зва, каза проф. Чор­банов по отношение на въз­мож­нос­тите за внос на тур­ска, руска или китайска вак­сина. По съз­даването на бъл­гар­с­ката вак­сина всичко върви по план. Науч­ната част се прави, но ни тряб­ваха много сред­с­тва за пред­к­линични проуч­вания. Ние пос­тоянно док­лад­ваме нап­редъка по раз­работ­ката на хората, които ни дадоха парите — инс­титута “Луи Пас­тьор“, каза Чор­банов. Според него клетъч­ният имунитет на хората, прекарали коронавируса е изк­лючително силен и продъл­жителен и това е било доказано от учени. Изс­лед­вания на клетъч­ния имунитет, как­вито се правят в чуж­бина, показаха, че защита имат дори пър­вите хора, раз­болели се от вируса още през март м.г.“, съобщи Чор­банов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...