Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отново „зелени коридори“ за ваксинация, но при личните лекари

Отново „зелени коридори“ за ваксинация, но при личните лекари

Лич­ните лекари и здрав­ните инс­пек­ции в страната получиха новите дози от препарата на „Аст­раЗенека”. Забавената дос­тавка с вак­сини прис­тигна вчера у нас.52, 8 хил. дози от окс­фор­д­с­ката вак­сина бяха тран­с­пор­тирани с бус и вед­нага започна раз­даването им. Днес се очаква нова дос­тавка и от вак­сината на „Пфайзер/Бионтех”, съобщи БТВ. На този фон премиерът Бойко Борисов и минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов решиха да отворят така наречените зелени коридори. Двамата посетиха обновеното с дър­жавни пари дет­ско спешно отделение в „Пирогов”. Зелените обаче ще бъдат при лич­ните лекари, а не както досега в здрав­ните инс­пек­ции и големите бол­ници. Това гласи пос­лед­ната заповед на пред­седателя на Национал­ния вак­синационен щаб проф. Красимир Гигов, а целта е да се усвоят мак­симални количес­тва от препаратите. Има и условие само ако няма желаещи за имунизация от приоритет­ните групи от първа до чет­върта фаза. Раз­п­ределението се извър­шва на база брой население и брой желаещи да бъдат вак­синирани. Дози от новата пратка ще бъдат пос­тавени вед­нага. 9300 са отделените дози от препарата за София. 6000 от тях ще се предос­тавят на джипитата, а останалите 3300 — към бол­ниците за продъл­жаване на вак­синирането по плана. Пред РЗИ-София се изви опашка от лични лекари още рано сут­ринта. Те получиха по 3 флакон­чета от препарата. С тях могат да вак­синират по 30 души. Нашата цел е да има по-голяма обх­ват­ност, защото ако ние раз­дадем пър­вите дози на големите прак­тики, те ще изчер­пат абсолютно всички дози и много малък брой общоп­рак­тикуващи лекари ще успеят да вземат дози за пациен­тите си, обясни д –р Данчо Пен­чев, дирек­тор на РЗИ-София. Дирек­торът на изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов уточни, че от РНК вак­сините на „Пфай­зер” и ”Модерна” се пазят дози за втора игла, при окс­фор­д­с­ката обаче няма такава прак­тика, защото при нея периодът за втора доза е по-голям — 10 сед­мици, което поз­волява всички пос­тъп­ващи в страната количес­тва да бъдат изпол­з­вани вед­нага.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...