Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Времето през март

Времето през март

Месецът е характерен с големи аномалии и с резки промени

Най-ниските тем­ператури през март у нас ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите — между 22 и 27 градуса, съоб­щават от Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ). Сред­ната месечна тем­пература през март в Северна Бъл­гария и по високите полета е между 5 и 7 градуса, по Чер­номорието и в Южна Бъл­гария — между 6 и 9 градуса, а в планините — между минус 8 и минус 3 градуса. Тази година се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около и над нор­мата. Месеч­ната сума на валежите ще бъде около нор­мата, която в рав­нините е между 40 и 60 литра на квад­ратен метър, в планините — между 60 и 90 литра на квад­ратен метър. През пър­вото десет­д­невие от месеца тем­пературите ще бъдат около климатич­ната норма. Месецът ще започне със срав­нително студено време, облач­ността ще е предимно значителна, на 1 март в североиз­точ­ните райони и в планините ще превали слаб сняг. На 2 март ще е почти без валежи. През след­ващите дни ще бъде предимно слън­чево, тем­пературите ще се повишат. Около средата на десет­д­невието облач­ността ще се увеличи, валежи ще има около 7 март и в края на десет­д­невието. Тем­пературите ще останат близки до обичай­ните. През пър­вата половина от второто десет­д­невие тем­пературите ще бъдат около нор­мата. Времето ще бъде динамично, с условия за валежи, предимно от дъжд, но с крат­кот­райни понижения на тем­пературите, в Северна Бъл­гария и в планин­с­ките райони дъж­дът ще преминава в сняг. През втората половина от десет­д­невието има по-голяма вероят­ност тем­пературите да се повишат и да са над нор­мата, а динамиката на атмос­фер­ните процеси да се запази и често да има валежи от дъжд, в по-високите планин­ски части — от сняг. През третото десет­д­невие остава тен­ден­цията за срав­нително високи тем­ператури и за чести превалявания. След средата на десет­д­невието има относително по-голяма вероят­ност и за дни, в които да преоб­ладава слън­чево време. През март се осъщес­т­вява преходът от зимата към пролетта, посоч­ват от НИМХ. Увеличението на продъл­жител­ността на деня и слън­чевото греене водят до чув­с­т­вително повишение на тем­пературите, а мъг­лите са рядко явление. Средно в рав­нините 34 дни вали сняг. Март е месец, харак­терен с големи аномалии и с резки промени на времето. В някои години нах­луванията на арк­тичен въз­дух са тол­кова интен­зивни, че тем­пературите са типично зимни, със снеговалежи. Друг път времето е типично пролетно, а при нах­лувания на тропичен въз­дух тем­пературите стават почти летни — около и над 30 градуса. Според аст­рономическа справка в началото на март слън­цето изг­рява в 7 часа и 2 минути и залязва в 18 часа и 16 минути. Продъл­жител­ността на деня е 11 часа и 14 минути. В края на месеца слън­цето изг­рява в 7 часа и 11 минути, и залязва в 19 часа и 52 минути. Продъл­жител­ността на деня е 12 часа и 41 минути. Фазите на луната през март са: на 6 март е пос­ледна чет­върт, на 13 — новолуние, на 21 — първа чет­върт, а на 27 март е пъл­нолуние. Началото на аст­рономичес­ката пролет е на 20 март в 11 часа и 37 минути.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...