Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Ангелов: Отчитаме първи крачки от края на третата вълна

Министър Ангелов: Отчитаме първи крачки от края на третата вълна

Министър Ангелов: Отчитаме първи крачки от края на третата вълна

Властите са категорични, че поставянето на ваксината на „АстраЗенека” у нас ще продължи

Отчитаме първи крачки от края на третата вълна с много крехки тен­ден­ции за спад на заболеваемостта, обяви на традицион­ния брифинг в чет­вър­тък здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов, съобщи „Нова телевизия”.

Той каза, че 74% от лег­лата за неус­лож­нени пациенти на национална база са заети. Заетостта на интен­зив­ните легла е 64%, като и тук влас­тите отчитат тен­ден­ция за намаляване. По отношение на излекуваните и пот­вър­дените случаи на сед­мична база — доб­лижаваме чис­лото на пот­вър­дените случаи с броя на излекуваните. За пос­лед­ната сед­мица положител­ните проби са 21 78819 105 са излекуваните, съобщи ресор­ният минис­тър. По 14-дневна заболеваемост Бъл­гария в момента е с 635 на 100 000 души, което й отрежда 9-о място в Европейс­кия съюз и 4-то на Бал­каните. По отношение на смър­т­ността сме на 2-ро място в ЕС след Унгария и на 2-ро място на Бал­каните след Северна Македония. Вът­реш­ното раз­п­ределение на случаите — имаме няколко области с над 700 на 100 000 души. За изтек­лите 14 дни на първо място е София, след­вана от Варна, Пер­ник, Бур­гас, Русе и Софийска област. С най-ниска заболеваемост са Раз­г­рад, Видин, Кър­джали, Тър­говище, Велико Тър­ново и Габ­рово, обяви глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. Все още не сме дос­тиг­нали нивата от ноем­ври, което ни израв­нява със ситуацията отп­реди 2 сед­мици – прех­върли се платото и тен­ден­цията е надолу, но е крехка, защото спадът е само със 7%, обясни начал­никът на Национал­ния оперативен щаб ген. Вен­цис­лав Мутаф­чийски. Според него относно смър­т­ността също не сме дос­тиг­нали връх­ната си точка от декем­ври 2020 година. Тогава дан­ните показ­ват починали 27,7 на 100 000, а днес – 23,2 на 100 000. Тен­ден­цията обаче е покач­ваща се. По темата за вак­сината на „Аст­раЗенека” минис­тър Ангелов обяви решението, взето на извън­редно заседание на вак­синацион­ния щаб в сряда. Влас­тите са категорични, че пос­тавянето на препарата у нас ще продължи. Вак­сината обаче ще се прилага с повишено внимание на жени под 60 години и няма да се пос­тавя на такива, които имат повишен риск от тром­боза. Решението ни е иден­тично с това на други европейски дър­жави, под­черта Ангелов. Здрав­ният минис­тър под­черта, че категорично не очаква покач­ване на случаите на COVID-19 след изборите. Пред­с­тавители на РЗИ са следили организацията – струп­ването на хора е било извън сградите, носели са се и маски.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие