Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев започва консултации за състава на новата ЦИК

Президентът Радев започва консултации за състава на новата ЦИК

Президентът Радев започва консултации за състава на новата ЦИК

В изборната администрация ГЕРБ ще има 4 представители, БСП и ИТН-по 3, ДПС и ДБ – 2, „Изправи се! Мутри вън!” - 1

Във връзка с приетите от 45-ото Народно съб­рание изменения в Избор­ния кодекс, дър­жав­ният глава Румен Радев ще проведе на 5 май кон­сул­тации с пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии и коалиции, за да се запоз­нае с пред­ложените от тях номинации за със­тава на Цен­т­рал­ната избирателна комисия. Покани за това бяха изп­ратени до пар­ламен­тар­ните групи в 45-ото Народно съб­рание.

Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Пуб­лич­ното изс­луш­ване на пред­ложенията, нап­равени от пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии и коалиции, ще започне от 14.00 часа на „Дон­дуков“ 2 и ще се излъчва в реално време на интернет-страницата на президен­т­с­ката инс­титуция.

Със свой указ днес дър­жав­ният глава утвърди правила за провеж­дане на пуб­лични кон­сул­тации и процедура за наз­начаване на със­тава на ЦИК.

Точно преди велик­ден­с­ките праз­ници Народ­ното съб­рание прие съз­даването на по-малка ЦИК, като мнозин­с­т­вото промени и начина ѝ на наз­начаване. Това вече ще се случва с процедура при президента. До момента ЦИК се наз­начаваше от пар­ламента. Решението беше прието с гласовете на “Има такъв народ“, БСП, ДПС, “Демок­ратична Бъл­гария“ и “Изп­рави се! Мутри, вън!“. Против бяха само от ГЕРБ.

Според приетите тек­с­тове със­тавът на комисията ще бъде намален от сегаш­ните 20 членове на 15. Те ще бъдат пред­лагани от пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии и коалиции и ще се наз­начават с указ на дър­жав­ния глава след кон­сул­тации.

С промените отпадна и въз­мож­ността пар­тии с евродепутати да имат пред­с­тавители в ЦИК. Така ВМРО ще остане без член в комисията. Очаква се сега раз­п­ределението да е 4-ма от членовете да са излъчени от ГЕРБ, по трима от ИТН и БСП, по двама от ДБ и ДПС и един от “Изп­рави се! Мутри, вън!“.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие