Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Удължават извънредната епидемична обстановка до края на юни?

Удължават извънредната епидемична обстановка до края на юни?

Удължават извънредната епидемична обстановка до края на юни?

Обмислят се промени в правилата за влизане в България, за да не се тестват всички деца

Планира се извън­ред­ната епидемична обс­тановка да се удължи с още един месец — до края на юни, заяви пред БТВ глав­ният дър­жавен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев. С обновяването на тази обс­тановка са свър­зани доста от мер­ките, които се прилагат, така че без нея те не могат да дейс­т­ват. Вероятно ще е необ­ходимо поне с 1 месец тя да се удължи, допълни той. “Зелените коридори“ няма да бъдат зак­рити, ще се облекчи и раз­даването на вак­сини за лич­ните лекари — те ще ги получават от РЗИ-тата и от ДКЦ-тата, които ще бъдат определени в заповед. Целта е да се избег­нат струп­вания и нап­режение, комен­тира Кун­чев, цитиран от Днес.бг. Да засили ролята на общоп­рак­тикуващите лекари — т.е., те да получават вак­сини тол­кова, кол­кото заявяват. От края на май дос­тав­ките на “Пфай­зер“ се увеличават двойно, което ще даде въз­мож­ност да удов­лет­ворим почти на 100% тех­ните заявки, и да останат количес­тва за елек­т­рон­ната сис­тема и “зелените коридори“, обясни доц. Кун­чев. Обмис­лят се и промени за влизане в Бъл­гария, като децата до определена въз­раст да не се тес­т­ват. Два варианта за такава въз­рас­това граница се обсъж­дат — до 2-годишна въз­раст или до 56 г. Според глав­ният дър­жавен инс­пек­тор е по-удачно да е 56 г., вземането на проба от по-малките деца е по-неприятно, по-трудно, особено в условия на граница или някъде другаде. Има минимален риск, но е прием­лив, не е тол­кова голям процен­тът на децата под 5 г., които пътуват, влизат в Бъл­гария, така че може да определим въз­раст такава, която да улес­нява пътуванията на хората, уточни още здрав­ният екс­перт. Планира се и раз­ширяване на списъка с произ­водители на бързи тес­тове, които се приз­нават. Ще се раз­шири и списъкът с дър­жави, от които влизането е заб­ранено заради раз­п­рос­т­ранението на индийс­кия вариант на вируса на територията им.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие