Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НАП опроверга ГЕРБ: Румен Спецов няма участия в частни дружества, продал е фирмата си без задължения

НАП опроверга ГЕРБ: Румен Спецов няма участия в частни дружества, продал е фирмата си без задължения

НАП опроверга ГЕРБ: Румен Спецов няма участия в частни дружества, продал е фирмата си без задължения

Изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП Румен Спецов няма учас­тия в час­тни дружес­тва при встъп­ването си в длъж­ността.

Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Аген­цията.

По повод пос­тъпили медийни въп­роси за наличие на учас­тие в час­тна фирма на г-н Румен Спецов, изпъл­нителен дирек­тор на Национал­ната аген­ция за приходите, от НАП уточ­няват след­ното:

Румен Спецов придобива фир­мата “Гранекс Трей­дър” ЕООД след напус­кане на сис­темата на НАП през 2015 г. Дотогава не е имал дялови учас­тия във фирми. От придобиването на ком­панията “Гранекс Трей­дър” ЕООД до момента на продаж­бата й през април 2016 г., фир­мата не е имала задъл­жения към фиска. Г-н Спецов няма инфор­мация, нито би могъл да комен­тира дей­ността на фир­мата след продаж­бата й преди пет години.

През 2018 г. Румен Спецов подава дек­ларация за прекъс­ване на дей­ността на всички свои фирми в Бъл­гария поради получаването на статут на пос­тоянно пребиваващ в Дубай, ОАЕ, където живее със съп­ругата си, която работи за голяма меж­дународна ком­пания в Дубай.

Г-н Спецов е излязъл от управ­лението на дружес­т­вата, в които е имал учас­тие, като е въп­рос на дни това да стане видимо в Тър­гов­с­кия регис­тър.

Румен Спецов дълги години е работил в сис­темата на НАП, включително в зак­ритото вече специализирано звено за борба с данъч­ните измами “Раз­с­лед­ване на особени случаи“ (РОС).

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие