Локализираха района, в който е паднал изтребителят

Локализираха района, в който е паднал изтребителят

Локализираха района, в който е паднал изтребителят, издирват пилота

Локализиран е районът, в който е пад­нал самолетът МиГ-29. Там се намират корабите и хеликоп­терите, които провеж­дат операцията по тър­сене и спасяване, съобщи Телевизия Бъл­гария Он Еър. Точ­ното мес­тонахож­дение на самата машина все още не е установено, но районът е установен със сигур­ност. Скоро ще бъде локализирана и самата машина, каза служеб­ният минис­тър на отб­раната Георги Панайотов, цитиран от БТА. Не е пред­п­риел опити за радиов­ръзка с базата около времето, когато е станал инциден­тът, няма засечено катапул­тиране, каза още минис­тър Панайотов. Не са прих­ванати и радиосиг­нали от катапулта, пред­полага се, че той не е задейс­т­ван. Как­вото и да се е случило, се е случило внезапно, стана ясно от думите му.