Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова още през 2014 г.: 268 язовира цъкат като бомби

Корнелия Нинова още през 2014 г.: 268 язовира цъкат като бомби

268 язовира с неизяс­нена соб­с­т­веност има в Бъл­гария. 268 бомби цъкат на територията на страната”. Това заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна зам.-председателят на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛ­ГАРИЯ Кор­нелия Нинова“.

Тази своя позиция отп­реди седем години припомни вчера лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в свой пост във Фейс­бук.

Ето какво пише Нинова:

“Моля прочетете това и обър­нете внимание на годината — 2014г. Влязох в Мизия час преди градът да бъде потопен под 4 метра вълна.

Цяла нощ спасявахме пищящи хора от залетите къщи. Месец по– късно събирахме шарани по площада.

Никога няма да го заб­равя и оттогава досега пос­ветих много работа да се чуе, види и покаже коруп­цията във вод­ния сек­тор и винов­ните да понесат отговор­ност.

Припом­ням го, не за да се хваля, а заради фак­тите и истината. И за онези,които тогава мъл­чаха, а днес ни наричат статукво. Няма случай, изнесен от служеб­ното правител­с­тво, по който да не сме водили битки с модела ГЕРБ четири години. Затова и днес имаме самочув­с­т­вие на автен­тични носители на промяната“.

А ето е инфор­мацията от 2014 година:

268 язовира с неизяс­нена соб­с­т­веност има в Бъл­гария. 268 бомби цъкат на територията на страната”. Това заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна зам.-председателят на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛ­ГАРИЯ Кор­нелия Нинова.

Тя пред­с­тави инфор­мация от всички инс­титуции за навод­ненията през 2014 г. Тя каза, че според МОСВ дър­жав­ните язовири са 212, общин­с­ките — 2183, 26 са час­т­ните, а 268 язовира са с неизяс­нена соб­с­т­веност. „По-шокиращото в отговора на минис­търа е след­ното изречение: „задъл­жение е на соб­с­т­вениците на язовири за обс­лед­ване на тех­ничес­кото им със­тояние”. А как ще ги кон­т­ролираме, като не ги знаем кои са соб­с­т­вениците?”, попита Нинова.

За кон­т­рола Кор­нелия Нинова се позова на отговор от минис­търа на регионал­ното раз­витие и инвес­тиционно проек­тиране, според който от проверените 655 язовира– 77 са оценени в предаварийно със­тояние и по –нататъш­ната им екс­п­лоатация е недопус­тима.  Те трябва да бъдат премах­нати до края на 2014 г.

Кор­нелия Нинова комен­тира, че само 6 са случаите, в които е потър­сена админис­т­ративна отговор­ност. Те са за премах­ване на язовири, но не са изпъл­нени и никой не е наказан. „Наказател­ната отговор­ност не е наша работа, но админис­т­ратив­ната е наша”, под­черта депутатът. В тази връзка тя пред­ложи  това да бъде ясно записано в закона и министър-председателят и правител­с­т­вото да го изпъл­няват. За наказател­ната отговор­ност тя пред­с­тави данни от писмо от глав­ния прокурор, според което има 10 заведени дела, които съдър­жат и тежки тек­с­тове в тях — за умиш­лено причинено убийс­тво на хора. Депутатът определи и тази инфор­мация като обез­куражаваща, защото всички тези дела са срещу неиз­вес­тен извър­шител. „Въп­росът касае цялата страна, няма политически цвят и всички тук сме длъжни да го решим”, категорична бе Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие