Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Зафиров: БСП 10 години следва едни и същи принципи, Сливен се нуждае от промяна

Зафиров: БСП 10 години следва едни и същи принципи, Сливен се нуждае от промяна

Зафиров: БСП 10 години следва едни и същи принципи, Сливен се нуждае от промяна

“Един­с­т­вено нашата коалиция има завър­шена стратегическа прог­рама за раз­витието на Бъл­гария. Имаме готова управ­лен­ска прог­рама за след­ващите 100 дни на този кабинет. В нашите листи са най-подготвените и добри професионалисти, готови да се заемат с управ­лението на дър­жавата. Внимателно под­б­рани, така че да отговарят точно на сек­торите, които се нуж­даят от най-спешно лечение в момента. В пос­лед­ните 10 години отс­тоявахме един и същи модел на поведение и политики. БСП бе изкушавана по всякакъв начин. Заради ковид кризата близо 150 000 наши сим­патизанти не успяха да упраж­нят правото си на вот“, заяви Атанас Зафиров, водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Сливен в “Думата е ваша“ по БСТВ.

Зафиров комен­тира също: „Раз­б­рахме, че в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната 100% от поръч­ките са се правили неп­роз­рачно. Резул­татът е лош, въп­реки милиар­дите, които се дават. В нашата прог­рама ясно сме записали какво трябва да се промени.“

Заместник-председателят на БСП комен­тира оглавените от Сливен негативни класации и положението в региона: “Сливен е трайно закот­вен на пос­ледни места във всякакви класации и на първи места в най-негативните. Въп­реки високата раж­даемост имаме отрицателен демог­раф­ски прираст. Всяка година хиляди хора напус­кат региона в тър­сене на по-добро препитание. Водим и в една друга класация –близо 44% от граж­даните тук живеят в бед­ност, при средни 22,6% в страната. Това показва, че има ужасно раз­т­ворена ножица на неравен­с­т­вата. Сливен е на пред­пос­ледно място в страната по БВП на глава от населението и на 19-то място по средна работна зап­лата. Нуж­даем се от драс­тична промяна.“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие