Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти алармират ЦИК: Бойко Борисов използва деца за изборна агитация

Социалисти алармират ЦИК: Бойко Борисов използва деца за изборна агитация

Социалисти алармират ЦИК: Бойко Борисов използва деца за изборна агитация

“Какво ли не видяхме, на какви ли фан­тас­магории не се нас­лушахме в предиз­бор­ната кам­пания на ГЕРБ и лидерът им Бойко Борисов. Ред в хаоса няма как да има и ГЕРБ ще го раз­берат, но да се нах­лува в училищна територия, да се притис­кат учители и да се във­личат деца и ученици, за да се снима Бойко Борисов с тях, това не е нередно, това е дръзко прек­рач­ване на закона. И не на един, а на поне три закона. За такъв драс­тичен случай на погаз­ване на закона ние, кан­дидатите за народни пред­с­тавители от 17 МИР, Манол Генов и Енко Най­денов,  и специално като пред­с­тавители на Община  Асенов­г­рад, вече сме сезирали Цен­т­рал­ната избирателна комисия, РИК на 16 и РИК на 17 МИР. Специално сезиране сме нап­равили и до Регионал­ното управ­ление на образованието в Плов­див, както и до Аген­цията за зак­рила на детето. На 5 юли 2021 година при поред­ния си предиз­борен десант Бойко Борисов и  четата му от кан­дидати за депутати и под­дръж­ници са решили, че им се полага като от бащиния да акос­тират  в  училището на село Тополово. Вероятно заради пъл­ната дефор­мация на бив­шия премиер като мис­лене и преценка кат той и само той раз­дава парите в дър­жавата, я от джип­ката, а от джобовете си, е решил, че новопос­т­роената спор­тна зала– физ­кул­турен салон в същото общин­ско училище на дър­жавна делегирана изд­ръжка може да го пол­зва като предиз­борен фон за поред­ните си снимки и раз­съж­дения под шип­ковия храст. 

Не само, че го е нап­равил, ами е имал наг­лостта да качи една дузина снимки на своята страница във социал­ната мрежа ФБ. Деца и ученици, малки и големи, са принудително гуш­кани и насъб­рани на рояци, за да бъдат фон на сним­ките на Бойко Борисов в училищ­ния физ­кул­турен салон. Повече от незаконно е това, защото Избор­ният кодекс и Законът за политичес­ките пар­тии изрично пряко и индирек­тно имат поне няколко свои квалификации как във­личането на деца и екс­понирането на тяхно присъс­т­вие и снимки е недопус­тимо за политически цели.  На сним­ките фигурират и служебни лица, които са на дър­жавна работа, като начал­ника на ВиК район Асенов­г­рад, и е повече от сигурно, че в работно време следва да са на работ­ните си места, а не в училище за пар­тийна агитация на Бойко”, съоб­щиха от БСП.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие