Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Машинният вот успя: Едва 44 устройства от 10516 машини дадоха дефект

Машинният вот успя: Едва 44 устройства от 10516 машини дадоха дефект

Машинният вот успя: Едва 44 устройства от 10516 машини дадоха дефект

В малките секции се гласуваше с хартиена бюлетина

Преди малко Цен­т­рал­ната избирателна комисия /ЦИК/ е решила да спре машин­ното гласуване в още 44 сек­ции, в които ще се премине към хар­тиен вот, съоб­щава БТА. Те са в раз­лични изборни райони в страната. Това каза зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

В момента се изп­раща инфор­мацията на район­ните избирателни комисии, за да бъдат инфор­мирани сек­цион­ните избирателни комисии, и да преминат към гласуване с хар­тиени бюлетини. Преди това ЦИК спря машин­ното гласуване в още 12 сек­ции в страната.

Матева уточни, че най-честите дефекти при машините са, че машината за гласуване е спряла, не отпечатва раз­пис­ките, не работи печатащото уст­ройс­тво или кар­тите не сработ­ват. Всички тези проб­леми не могат да бъдат оправени от тех­ниците. Затова ЦИК е решила да се премине към гласуване с хар­тиени бюлетини.

В страната се гласува с 10 516 уст­ройс­тва, посочи зам.-председателят и говорител на ЦИК. Матева отбеляза, че спирането в 56 сек­ции на машините за гласуване, е пренеб­режимо малък процент.

За доверието на избирателите се със­тезават общо 23 пар­тии и коалиции, а за първи път в страната ни гласуването в големите сек­ции с над 300 избиратели ще се осъщес­т­вява само и един­с­т­вено машинно. Въз­мож­ност за вот с хар­тиена бюлетина също ще има, но това ще се допуска един­с­т­вено при нераз­решим тех­нически проб­лем или фор­с­мажорни обс­тоятел­с­тва. В мал­ките сек­ции гласуването на хар­тия остава.

По пред­варителни списъци право на глас имат 6 711 048 души.

Тех­нически уст­ройс­тва има в общо 9401 сек­ции в Бъл­гария и 273 в чуж­бина. По две машини заради по-големия брой гласоподаватели ще бъдат пос­тавени в 1115 сек­ции у нас и в 148 зад граница.

Заради пос­лед­ните промени в Избор­ния кодекс и отпадането на ограничението броят сек­ции в чуж­бина ще бъде рекор­ден – 782, а такива са раз­к­рити на най-различни, дори екзотични дес­тинации, заради нашен­ците на екс­кур­зия, подали заяв­ления за раз­к­риване им. Район „Чуж­бина“ обаче няма, а Бъл­гария продъл­жава да е раз­делена на 31 многоман­датни избирателни района (МИР).

Каран­тинираните заради COVID-19 имаха въз­мож­ност да подадат заяв­ление за гласуване с под­вижна урна и в деня на изборите.

Избор­ният ден минава нор­мално, отчете минис­тър Бойко Раш­ков

Имаше миналата година на площада в цен­търа на София едни малки момиченца, които пееха една песен и свиреха на китара. Искам да се случи това, което те пееха. Трябва да има промяна, за да може утре тези деца да живеят по-добре от нас”.

Това заяви вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков, цитиран от “Нова телевизия“, след като упражни правото си на глас.

Повечето хора виж­дат необ­ходимостта от промяна — аз гласувах за това”, добави той.

Раш­ков комен­тира и избор­ния процес в страната:

Няма нарушения от сут­ринта. Избор­ният ден минава съв­сем нор­мално. Всичко протича както трябва. Слаба е избирател­ната актив­ност. Дано се увеличи до края на деня. Не бих казал, че има вът­решен саботаж. Отдел­ните области имат свои особености. В някои от тях по-слабо се работи от заин­тересованите за купен вот. Някъде тази дей­ност е доста засилена. Това е харак­терно и за големите градове. Не може всички да са на едно и също ниво”, каза Раш­ков.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие