Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Медици: Лятото е подходящо за ваксинация на пациенти със сърдечно-съдови проблеми

Медици: Лятото е подходящо за ваксинация на пациенти със сърдечно-съдови проблеми

Най-подходящото време за вак­синиране срещу COVID-19 на хората със сърдечно-съдови заболявания е през лет­ните месеци, когато раз­п­рос­т­ранение на инфек­цията е относително бавно. Това съоб­щиха от прес­служ­бата на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. През зимата, когато вероят­ността за нова вълна е по-висока, те ще бъдат по-защитени. Препоръчително е преди вак­синиране страдащите от тежки сърдечно-съдови смущения да се кон­сул­тират с кар­диолог, който да прецени със­тоянието им, тъй като всеки случай е индивидуален.

Всички проуч­вания, проведени до момента, показ­ват, че COVID-19 протича по-тежко при хора със сърдечно-съдови заболявания. Тъй като коронавирус­ната инфек­ция може да атакува дирек­тно сър­цето, при тези пациенти често се раз­виват услож­нения. Някои от тях са свър­зани с въз­паление на сър­деч­ния мус­кул /вирусен миокардит/ или на перикарда /външната обвивка на сърцето/ като вирусен перикар­дит. При нарушения в съсир­ването на кръвта при тези пациенти е въз­можно да се стигне и до миокар­ден инфаркт, до запуш­ване на коронарен съд, защото коронавирусът улес­нява образуването на тромби.

Най-честите нововъз­ник­нали сърдечно-съдови услож­нения вслед­с­т­вие на COVID-19 са ритъмни нарушения на сър­деч­ната дей­ност /при 15 до 20 на сто от пациентите/; венозни тром­бози /при до 30 на сто от пациентите/; неголеми перикар­дни изливи /при около 20 на сто от пациентите/; артериални тром­бози /при 3 на сто от пациентите/;

миокар­дно засягане, отк­рито само с лабораторни методи /при до 1/3 от пациентите/;

миокар­дит с тежка сър­дечна недос­татъч­ност, кар­диогенен шок /при до 1 на сто от пациентите/.

При немалък процент от пациен­тите със сърдечно-съдови заболявания се наб­людава и по-висока вероят­ност от летален изход в хода на COVID-19. Нап­равените досега изс­лед­вания категорично сочат, че имунизацията на тези хора с одоб­рените до момента в ЕС вак­сини срещу COVID-19 им осигурява надеж­дна защита от по-тежко протичане на заболяването. Според Екс­пер­т­ния съвет по “Кар­диология“ към минис­търа на здравеопаз­ването е препоръчително вак­синацията да бъде приоритетна при пациенти със сър­дечна недос­татъч­ност — клас три и четири по NYHA; с исхемична болест на сър­цето — трик­лонова болест или стеноза на ствол, както и пациенти със стенокар­дия; с пул­монална хипер­тония и NYHA клас три или четири; със скорошна, неп­ланова хос­питализация по повод сърдечно-съдово заболяване; с нап­ред­нала периферно-съдова болест; с вродени сър­дечни заболявания в зряла въз­раст, клас C и D; с повече от два, некон­т­ролирани рис­кови фак­тора за сърдечно-съдови заболявания /артериална хипер­тония, захарен диабет, затлъстяване/.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие