Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Първо трябва да има прог­рама, коалиция и ясни приоритети, после се говори за лич­ности, заяви пред медиите в пар­ламента служеб­ният премиер Стефан Янев.

Жур­налис­тите го попитаха дали има пред­ложение да остане премиер, но на редовно правител­с­тво, и дали такива пред­ложения има към членове на служеб­ния кабинет.

Въз­можно е служебни минис­три да продъл­жат в редовно правител­с­тво.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет. От нап­равените изказ­вания дек­ларации и визии за учас­тие на пар­тиите отк­роявам, че в много от тях чух приоритети и визии, свър­зани със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво - приоритети в здравеопаз­ването и образованието, под­помагане на биз­неса, раз­ход­ване на пуб­лич­ните сред­с­тва, съдебна реформа“, заяви Стефан Янев.

По думите му заяв­ките, които са били дадени от политичес­ките пар­тии, са да бъде реализиран диалог и да бъде пос­тиг­нат кон­сен­сус.

Надявам да се намери кон­сен­сус бъдещото правител­с­тво да е дос­татъчно добре пред­с­тавено и фокусирано върху истин­с­ките проб­леми на бъл­гар­с­ките граж­дани, каза още министър-председателят Стефан Янев пред жур­налис­тите в пар­ламента.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет в един обоз­рим срок, тъй като това е необ­ходимо за всички бъл­гари. В много от дек­ларациите на политичес­ките пар­тии чух приоритети, чух визии, които съв­падат със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво по отношение както на ограничаване на неп­роз­рач­ното хар­чене на пуб­лични сред­с­тва. По отношение на приоритетите на важни социални области като здравеопаз­ване, образование, по отношение на това, което служеб­ното правител­с­тво се опитва да прави и да пос­тави едно добро начало като отношение към биз­неса, под­помагане на биз­неса, за да може да бъде високоп­роиз­водителен, високотех­нологичен и да дава висока добавена стой­ност. Това, което беше заявено по отношение на необ­ходимостта от съдебна реформа е нещо, което всички бъл­гари очак­ваме. Нес­лучайно почти всяка година не сме изненадани от критиките, от док­ладите, които идват от ЕК в това отношение“, бяха точ­ните думи на Стефан Янев.

Надявам се НС да излъчи стабилно правител­с­тво. Наг­ласата ми за оставащите дни е да видим какво можем да свър­шим още като правител­с­тво. Трети път избори обаче не е добре. Важно е да се излъчи стабилно правител­с­тво, което да продължи курса на промяна”.

Това заяви минис­търът на икономиката Кирил Пет­ков в сут­реш­ния блок на Нова телевизия.

Има наб­рана скорост, проек­тите се движат с голяма скорост”, допълни той.

Той каза, че няма покана за учас­тие в бъдещото правител­с­тво.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие