Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова пред президента: Ще разговаряме с ИТН, но при нужда сме готови да получим третия мандат

Нинова пред президента: Ще разговаряме с ИТН, но при нужда сме готови да получим третия мандат

Нинова пред президента: Ще разговаряме с ИТН, но при нужда сме готови да получим третия мандат

Кон­фигурацията в пар­ламента посочи, че именно от БСП зависи пос­тигането на стабилно управ­ляващо мнозин­с­тво, заяви президен­тът Радев в началото на кон­сул­тациите с левицата преди връч­ването на ман­дат за със­тавянето на правител­с­тво. Пред­с­тои да работим усилено върху това, което вие винаги сте заявявали — раз­г­раж­дане на пороч­ния управ­лен­ски модел, премах­ването на коруп­цията, решаването на социал­ните проб­леми сред бъл­гар­с­ките граж­дани. За да се получи всичко това е нужно ефек­тивно и отговорно правител­с­тво, което да събере широка пар­ламен­тарна под­к­репа, обърна се дър­жав­ният глава към Кор­нелия Нинова. От своя страна тя инфор­мира президента, че левицата ще води раз­говори с ИТН, но също така има готов­ност и за свое правител­с­тво. Ако не се стигне до реализация на първи и втори ман­дат, ние имаме политическо решение. Затова ако решите, че трябва да ни връчите третия ман­дат да със­тавим кабинет, ние ще го вземем, заяви лидерът на БСП.

Харес­вам тази готов­ност за получаване на ман­дат за със­тавяне на правител­с­тво, смятам, че това е отговор­ност на всяка една политическа сила в бъл­гар­с­кия пар­ламент, отговори й Радев.

Президен­тът обърна внимание, че левицата би могла да намери доста допирни точки с “Има такъв народ“, особено по социал­ните теми като увеличение на пен­сиите, доходите на бъл­гарите, животът на младите и децата. Хиляди бъл­гар­ски граж­дани, гласувайки за вас ви въз­ложиха надеж­дите си за една по-сигурна и солидарна Бъл­гария. И сега те се надяват вие да отс­тоите тех­ните приоритети и нужди именно в този диалог. Знаем какви ще са пос­лед­с­т­вията ако отново отидем на пред­с­рочни избори. Тази опция нека да оставим на заден план, целта е със­тавяне на правител­с­тво, призова дър­жав­ният глава. Нинова увери президента, че БСП ще се опита да намери диалог с пар­тията на Слави Трифонов. БСП категорично няма да отс­тъпи обаче по теми като приватизацията на ББР и кон­цесиите на магис­т­ралите, заяви Нинова след края на раз­говорите в президен­т­с­т­вото. Лидерът на БСП даде ясно да се раз­бере, че освен за политики, те ще очак­ват от ИТН да раз­говарят и за кон­к­ретни лич­ности, които те ще пред­ложат за премиер и членове на правител­с­т­вото, комен­тира „Дарик радио”. А, запитана дали левицата очаква да получи пред­ложения да има техни минис­три, Нинова заяви: “Ще раз­берем в събота или в неделя. Заявихме готов­ност пред президента при нужда да пред­ложим кабинет, така че имаме кан­дидати.“

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие